Cyklingsutredningen är här | Bicycling.se
Cykelkultur / Pendlar - Vinterhojj

Cyklingsutredningen är här

31 okt 2012

Skyldigheten för cyklister att använda vägrenen ska förtydligas. Och förare ska få väjningsplikt mot cyklande som kört ut på eller just ska köra ut på en cykelöverfart. Det är några av förslagen i Cyklingsutredning som under onsdagen överlämnades till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Pressmeddelande:

Cyklingsutredning har i dag överlämnat sitt betänkande till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. I sitt betänkande, Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv (SOU 2012:70), har Cyklingsutredningen (N 2010:08) analyserat regler inom fyra områden i syfte att öka cyklingen och göra den säkrare. Delområdena som setts över är: planering, cykelparkering, cykling och kollektivtrafiken samt trafiklagstiftningen. Översynen har resulterat i ett antal förslag.

Att åstadkomma ökad tillgänglighet och framkomlighet samt ökad säkerhet och trygghet för cyklister är centralt för att öka cyklingen. Cyklingen måste för att uppnå detta ses som ett eget likvärdigt transportsätt inom trafikslaget väg, men liksom övriga transportsätt hanteras utifrån sina egna förutsättningar.

Cyklingens intresse kan i huvudsak väl hanteras inom ramen för i dag gällande lagstiftning och planeringsprocesser. Det är inte främst regeländringar som krävs utan incitament för att lagstiftningen och planeringsprocesserna tillämpas så att cyklingen beaktas. Det behövs också ytterligare ekonomiska satsningar på cykling och ökad politisk prioritering av cyklingsfrågan nationellt, regionalt och lokalt.

Den särskilde utredaren Kent Johansson säger:

- Mina förslag och bedömningar inom områdena cykelparkering och cykeln i kollektivtrafiken syftar till att inom ramen för nu gällande lagstiftning, genom bland annat ökad samverkan där de positiva effekterna av att låta cyklingen bli en del av resan med kollektivtrafiken tydliggörs, förbättra möjligheterna dels att åstadkomma bra cykelparkeringar, dels att ta med cykeln i kollektivtrafiken.

- Många problem kopplade till trafikregler och cykling har inte sin grund i reglerna i sig och löses bättre genom åtgärder i trafikmiljön. Jag föreslår dock bl.a. följande författningsändringar i syfte att öka framkomligheten, tillgängligheten, tryggheten och säkerheten för cyklister:

  • Cyklar med mer än två hjul eller med en sidvagn eller cykelkärra tillkopplad ska under vissa förutsättningar får föras på körbanan även om det finns en cykelbana.
  • Skyldigheten för bland annat cyklister att använda vägrenen ska förtydligas.
  • Barn ska, om cykelbana saknas, till och med det år de fyller åtta få cykla på trottoaren.
  • Förare ska få väjningsplikt mot bland annat cyklande som färdats ut på eller just ska färdas ut på en cykelöverfart. Vissa krav ska ställas på cykelöverfarternas utformning och en hänsynsbestämmelse för bland annat cyklister ska införas för att tillgodose trafiksäkerheten.
  • En möjlighet att inrätta så kallade cykelgator ska införas.

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet fjorton med siffror i fältet här

Kommentarer


2012-11-01 15:22   Åsa Eriksson

Krister Isaksson har satt sig in i ämnet. Läs gärna hans blogg!
http://www.kadens.se/blogs/kristerisaksson/hatar-att-fa-ratt.htm

 

2012-10-31 19:06   Olle Andersson

Cykla i vägrenen? Jag har inte sett en vägren sedan de togs bort på åttitalet. Finns de kvar norr om Skåne?

 

2012-10-31 17:08   Andreas

Bra att ni skriver om detta men det vore än mer toppen om ni också kunde föra debatten om att man kanske som cyklist skulle kunna få välja att cykla i cykelbanan (i synnerhet om det är en kombinerad GC-bana då man i teorin är tvingad till att hålla gåfart) eller i vägbanan även om det finns parallell cykelbana.

Ni kan också föra debatten framåt genom att kommentera de idiotregler som finns när det är en cykelbana som korsar en bilväg och det inte är en cykelöverfart - samt de regler som gäller en cykelbana som omsluter en cirkulationsplats. Det är relativt krångliga regler och för cyklisten som gärna behåller sin rörelseenergi är det jobbigt att behöva stanna hela tiden.

Tack!

 


Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!