Gästkrönika om cykelpolitik: Liberalerna | Bicycling.se
Cykelkultur

Gästkrönika om cykelpolitik: Liberalerna

30 aug 2018

VAL 2018. Fram till valet kommer alla riksdagspartier att få möjligheten att skriva ett gästinlägg om cykel och politik.

"Sverige behöver en mobilitetsplan"

Vinden tog tag i mitt hår. Nedförsbacken kändes oändlig. Jag kände en otrolig frihet. Mitt första starka cykelminne är från en skolutflykt i lågstadiet. En känsla som jag burit med mig till vuxen ålder.

I dag är det allt färre barn som cyklar till och från skolan. Orsakerna är många, men en viktig faktor är att planeringen av skolor och infrastrukturen för att ta sig dit och hem inte alltid är genomtänkt. Infrastrukturen för cyklister, både för barn och för vuxna, spelar roll. Likaså hur trafikregler utformas. Det är viktigt att underlätta för barn att cykla för det kan uppmuntra till cykling även som vuxen.

Varje person på cykel är en person mindre i bilkö eller i trängseln i kollektivtrafiken. Varje person på cykel är en som gör en insats för klimatet och för folkhälsan. Därför borde cykelåtgärder vara högprioriterat. Men så är inte fallet. Cykling har inte tillräckligt hög status i planeringen. Cykling är inte ett eget trafikslag som andra transportsätt. Det finns inte ens ett tydligt eget anslag i statens budget för cykling.  Cykling borde räknas som ett eget transportmedel precis som bil, båt, flyg och tåg.

Liberalernas förslag om att kunna få tillgång till mark när cykelstråk ska anläggas har inte fått stöd i riksdagen. I dag kan det bli stora omvägar för cykelstråk just på grund av att marken inte är tillgänglig. För bilvägar finns det lagstiftning. Här krävs ny lagstiftning.

Det saknas tydliga trafikregler. Tydlighet i vad som gäller i trafikmiljön skulle underlätta för alla trafikanter så att alla vet vad som gäller. Sverige borde införa 1,5-metersregeln där en bil, eller annat fordon, måste hålla ett minsta avstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklist. Förslag om detta har röstats ner i riksdagen. Liberalerna fortsätter arbeta för en 1,5-metersregel. Cyklister vid trafikljus bör få företräde och högersväng bör tillåtas vid rödljus. Det skulle förbättra framkomlighet och öka trafiksäkerheten. Regler kring cyklisternas skyldighet att använda vägren måste även ändras. Två plus 1-vägar måste planeras så att cykelstråk gör det möjligt att cykla.

Möjligheten att lära av goda exempel, nationellt och internationellt, borde tas tillvara och därför har Liberalerna föreslagit ett permanent nationellt cykelkansli. Det är viktigt att ta tillvara kunskap och undvika att upprepa misstag. Vad gäller satsningar på en sammanhängande cykelinfrastruktur behövs moderna riktlinjer för utformning av cykelstråk. Stråk ska kunna se olika ut beroende på om det är ett vanligt cykelstråk eller ett pendlingsstråk för snabbare cyklister. Cykelbroar ska ingå i infrastrukturplaneringen. Liberalerna har förslagit att regelverket kring trängselavgifterna ändras så att de genererade inkomsterna även kan användas för satsningar på cykelinfrastruktur.

Det saknas i dag infrastruktur för att ta till vara den potential som finns i att fler väljer cykeln som transportmedel. Den stora utmaningen ligger i att höja cyklingens status. Sverige behöver en mobilitetsplan. Cykeln kan vara en del av resan från A till B. Att bygga hållbara livsmiljöer behöver i högre utsträckning möjliggöra för enskilda att välja klimatvänliga transportsätt. En stor andel av bilresorna skulle kunna ersättas med cykel om planeringen i högre utsträckning var anpassad för cykling. Det behövs ett nationellt mål för cyklingen.

Vi har mycket att lära av andra länder. Jag får alltid inspiration från länder jag cyklar i. Det är lätt på många håll att ta med cykeln på ett tåg. Det kan handla om cykelstråk som markeras med avvikande färg för att bli tydligare. Skyltningen som gör det lätt att förstå både avstånd, destination och trafikregler.

En utveckling där allt fler väljer att använda cykeln är både ur folkhälsosynpunkt och minskad klimatpåverkan en smart satsning.  Men i slutändan handlar cykling även om oss individer. Det kan vara upplevelsen på stråket till jobbet en tidig morgon när staden fortfarande sover. Eller turen på en landsväg en sommardag med solen som värmer och oändligt vackra vyer som passeras. Att bara få cykla, njuta och känna friheten.

Nina Lundström, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson (L)

 

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet femton med siffror i fältet härFölj oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!