"Övervaka bilarna på cykelbanorna" | Bicycling.se
Cykelkultur

"Övervaka bilarna på cykelbanorna"

5 jun 2014

Kontrollera istället att bilisterna iakttar väjningsplikt när de svänger höger, och att cykelbanorna är fria från hinder. Det är Krister Isakssons uppmaning till polisen i slutrepliken på debattsidorna i Expressen.

"Rikspolisstyrelsen har svarat på min debattartikel om polisens trafiksäkerhetsarbete för cykeltrafik.

Svaret var inte särskilt uttömmande och berör inte den grundläggande frågan om effektiviteten och måluppfyllelsen i polisens trafiksäkerhetsarbete för cykel. Men jag tolkar svaret som att Rikspolisstyrelsen tar kritiken på allvar och tar åt sig av densamma.

Bengt Svensson skriver "En av polisens huvuduppgifter är att arbeta med regelefterlevnad. Det är en av metoderna för att öka säkerheten bland annat för oskyddade trafikanter."

Med trafiksäkerhetsforskning och bättre fakta och kunskap om allvarliga cykelolyckor som underlag, bör detta innebära att polisen fokuserar på olika övervakningsinsatser. Från att övervaka cyklisternas regelöverträdelser till att också övervaka överträdelser som i större utsträckning leder till allvarligt skadade och dödade cyklister.

Som exempel kan det vara att övervaka uppställning av motorfordon och annat som frekvent förekommer på landets cykelbanor och cykelfält. Det kan också handla om att övervaka så att motorfordon inte framförs på cykelbanor, att högersvängande motorförare iakttar sin väjningsplikt mot cyklister, och att tunga fordons backspeglar följer regelverket. Även kontroll av att vägarbetsområden är säkra för cykeltrafik skulle ha stor effekt på olycksutfallet bland cyklister.

Det är en inriktning på polisens arbete med regelefterlevnad och trafiksäkerhetsarbete som på sikt skulle leda till färre allvarliga cykelolyckor."

KRISTER ISAKSSON,
Cykelexpert, bloggare och krönikör på Bicycling

Läs artikeln i sin helhet på expressen.se

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet fyrtioåtta med siffror i fältet härFölj oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!