"Stoppa polisens häxjakt på cyklister" | Bicycling.se
Cykelkultur / Pendlar - Vinterhojj

"Stoppa polisens häxjakt på cyklister"

28 maj 2014

Polisens satsningar mot cyklister saknar både samhällsekonomiska proportioner.och stöd i forskningen. Det skriver Bicyclings krönikör Krister Isaksson i en debattartikel i Expressen idag.

"Rikspolisstyrelsen har nyligen gått ut med en uppmaning till landets polismyndigheter att övervaka cyklister noggrannare. Anledningen är att olycksstatistik nu visar att cyklister är den största gruppen bland dem som skadas allvarligt i trafikolyckor.

Någon analys av olycksbilden för cyklister har dock inte skett visar det sig när jag frågar Bengt Svensson, kommissarie och trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen. Man har heller ingen uppfattning om vilka typer av cykelolyckor det handlar om, hur olyckorna går till, eller var och när de sker. Rikspolisstyrelsen har inte heller tagit del av studier och forskning angående cykelolyckor. Uppmaningen till ökade cykelkontroller baseras enligt Bengt Svensson i stället på klagomål på cyklister från allmänheten, polisens egen uppfattning samt att polisen gör för lite insatser för cyklister.

Detta är minst sagt häpnadsväckande och samtidigt mycket oroande. Polisen är en viktig aktör i det nationella trafiksäkerhetsarbetet, och central för att komma närmare Nollvisionen. Trots att forskning och statistik på området finns väljer polisen alltså att grunda sitt trafiksäkerhetsarbete på allmänt tyckande.

Enligt Bengt Svensson ska polisen nu rikta in sig på övervakning av rödljuscyklande, cykling på gångbana, cykling mot enkelriktat, samt kontroll av att cyklarna uppfyller regelverket. I uppmaningen till landets polismyndigheter bifogas dessutom en tabell med bötesbelopp för olika trafikförseelser av cyklister.

Dessa regelöverträdelser har dock väldigt lite med olycksstatistiken att göra enligt forskning om cykelolyckor. Forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och studier från Folksam och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar tvärtom att olyckorna ytterst sällan beror på att cyklisterna bryter mot reglerna.

Den överväldigande majoriteten av landets cykelolyckor beror i stället på stora brister i cykelinfrastrukturen, såväl i utformning som i drift och underhåll. Cykelolyckorna beror också på uppställda föremål på cykelbanorna och i cykelfälten, som till exempel parkerade bilar, bilister som kör på cykelbanor, containrar och diverse andra föremål. I sommar kommer också en rapport från Trafikverket som visar att det ofta är bristfälligt utformade vägarbetsplatser som gör att cyklister skadas allvarligt i trafikolyckor.

På senare tid har polisens trafiksäkerhetsarbete fått svidande kritik. Forskning av Stefan Holgersson visar att inriktningen närmast kan beskrivas som "pinnjakt" - det vill säga att bötfälla så många som möjligt, uppvisa bra statistik och sedan hoppas på att trafikolyckorna ska minska.

Så blir det förstås inte då polisen inte har gjort en grundläggande analys av olycksbilden, har problembilden klar för sig och anpassar sina insatser därefter. Det vill säga att trafiksäkerhetsarbetet har ett tydligt stöd i forskning.

Skulle polisen göra en grundläggande analys hade insatser mot uppställda fordon på cykelbanor och i cykelfält fått bättre genomslag i minskat antal cykelolyckor. Likaså insatser mot farligt och bristfälligt utformade vägarbetsområden. En frekvent kontroll av tunga fordons backspeglar, samt övervakning av att fordonsförare väjer för cykeltrafik vid högersväng, skulle också få genomslag i olycksstatistiken.

Skulle polisen sedan ha cyklande patruller i städerna som rapporterade in brister i cykelinfrastrukturen till väghållaren börjar vi oss närma ett trafiksäkerhetsarbete som hade fått riktigt stor effekt på antalet olyckor där cyklister skadas allvarligt. Men detta verkar främmande för polisen och pinnjakten fortsätter i stället utan mål och mening.
Polisens nuvarande inriktning på trafiksäkerhetsarbetet för cykeltrafik kommer inte ens på marginalen att påverka antalet olyckor. Är det så våra gemensamma resurser ska användas?"

Artikeln i sin helhet på expressen.se

KRISTER ISAKSSON
Cykelexpert och krönikör på Bicycling Sverige

Vad tycker du om polisens insatser mot cyklister? Kommentera gärna nedan.

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet sjuttioåtta med siffror i fältet här

Kommentarer


2016-09-23 21:08   Peter e

Jag cyklar nästan varje dag både till och från jobbet och så fort jag ska någonstans innom Stockholm. Jag har hört att det finns cyklande poliser, jag har aldrig sett någon

 

2014-06-18 09:28   David Jay

Jag bor i Stockholm, jag har cyklat i innestan i 25+ år, jag cyklar till jobbet typ varannan dag.
Imorse tog jag bilen för jag har ärenden i eftermiddag.

Det sätt merparten cyklade i trafiken var horribel. De cyklade kors och tvärs, såg sig inte om efter bilar, höll sig inte till linjerna eller cykelbana, cyklade tre i bredd med en ute i vanliga körfältet och 2 på cykelkörfältet. Körde mot rött, körde tvärs genom korsning, dessutom mot rött... helt ärligt wtf är det för fel på en del?
Helt ärligt det är väldigt många som hoppades på få en Darwin award.

Efter detta kan jag nästan förstå att polisen gör en extra insats mot cyklandet. Jag tror det inte är de som i första hand cyklar som standard man vill komma åt, utan alla sommarcyklande som helt ärligt inte hör hemma i trafiken...

Själv kommer jag tänka efter mer på hur jag cyklar i trafiken...

 

2014-05-30 11:03   Friedl Karel

Bra skrivet Krister!
Som Anders Evaldsson skriver om förslag..., borde vi alla cyklister kräva att så länge det finns en enda stolpe/hinder i någon cykelbana i landet så får ingen cyklist bötfällas!!! Samt kräva att samtliga farthinder utformas så att cyklister kan passera förbi utan att få en elefantspark i baken.

 

2014-05-28 21:33   Rickard Andersson

"jome"... Som konsult finns det inte mycket pengar att hämta vad avser infrastruktur på cykel.
Det finns ingen beställare.

 

2014-05-28 20:57   jome

kör du på igen i din hetsjakt på mer pengar till konsultbolaget du jobbar på för "planering" av cykelsäkerhet? ajajabaja har vi ju sett förut. Dessutom misstänkliggöra polisen, förare av tunga fordon, har vi också sett förut. problemet är att du själv har ett minst sagt "godtyckligt" sätt att använda "forskning" och "statistik". Senast jag påpekade detta så försvarade du dig med att du var "arg" och hade "rätt" att vara osaklig ibland. Är det fortfarande så?

 

2014-05-28 09:20   Anders Evaldsson

Hej! Kan vi pendlare o elitmotionärer o medlemmar i cykelklubbar göra något
för att få polisen att inrikta sig på rätt åtgärder?
Någon lista med förslag som kunde skickas ut till klubbar o läsare av cykeltidningar med förslag som skickas in till polisen?
Med vänlig hälsning, Anders Evaldsson

 


Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!