Valår 2014: 2+1-väg – cyklistens fiende? | Bicycling.se
Cykelkultur

Valår 2014: 2+1-väg – cyklistens fiende?

10 sep 2014

De så kallade 2+1-vägar blir allt fler, men är både farliga och besvärliga för cyklister. Hur löser man det problemet? Det här är vår sista fråga till riksdagspartierna inför valet.

Fråga 7
2+1-vägar blir allt fler, men är både farliga och besvärliga för cyklister. Hur löser man det problemet?

Folkpartiet
Vi vill att vägtransportsystemet utformas så att alla trafikanter omfattas av nollvisionen avseende olyckor. Alla nya 2+1-vägar ska förses med parallella cykelvägar, liksom succesivt de 2+1-vägar som redan finns. Utöver parallella cykelvägar kan det handla om att bygga bort plankorsningar, uppföra mitträcken eller förbättra sikten.
 

Vänsterpartiet
Även om dessa vägar har ett flertal fördelar innebär de ofta försämrad framkomlighet för cyklister. Vid byggande av 2+1-vägar ska alltid cykeltrafikanternas framkomlighet vara lika viktig som trafiksäkerheten för bilister.
 

Miljöpartiet
Vi anser att Trafikverket eller en kommun inte ska kunna ta bort en cykelväg eller cykelbar vägren när man bygger 2+1-vägar, eller breddar befintlig väg, utan att ersätta den med en ny likvärdig eller bättre. Möjligheten att cykla måste säkerställas både vid de vägar som redan är ombyggda och de som kommer att byggas. Dessa pengar ska tas från vägbudgeten eftersom det är biltrafiken som orsakar det ändrade behovet och därmed kostnaden.

Socialdemokraterna
Det här är ett känt problem – i och i närheten av bebyggd miljö finns det anledning att se till att 2+1-vägar inte försvårar framfarten för cyklister.

Centerpartiet
Genom säkra sidovägar för långsamgående fordon och cykel. Vi kan antingen nyttja det parallella vägsystem som finns eller bygga nytt. Man ska inte sätta 2+1-väg (som ju också avser säkerhet) mot cykelsäkerhet. Båda åtgärderna behövs.

Moderaterna
2+1-vägar är i sig viktiga insatser som ökar trafiksäkerheten för bilister. När vägrenar försvinner i samband med dessa trafiksäkerhetsåtgärder, är det viktigt att man på kommunal och regional nivå är uppmärksam på att inte cyklisternas förutsättningar försämras avsevärt. Till exempel bör man hålla en god dialog med Trafikverket och arbeta för att alternativa vägar eller cykelbanor också kan anläggas. I länsplanerna finns pengar som i viss utsträckning kan användas till detta.


Kristdemokraterna
2+1-vägar är bra för bilismen, men mindre bra för motorcyklister och cyklister. När Trafikverket anlägger 2+1-vägar bör man se till alla trafikanters behov, även cyklisternas, och anlägga alternativ för dessa där det behövs. 


Fråga 1: Hur ser ni på cykelns framtid? 

Fråga 2: Hur ska cyklisterna bli fler?
Fråga 3: Skattelättnader och subventioner
Fråga 4: Cykel för friskvårdsbidraget 
Fråga 5: Hur kan vi sluta bråka i trafiken?
Fråga 6: Hur får vi en bättre regional samordning?

Alla riksdagspartier har fått cykelfrågorna från Bicycling, men Sverigedemokraterna väljer att avstå från att svara på enkäten.

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet fyrtioåtta med siffror i fältet här

Kommentarer


2014-09-13 08:23   Mikael

Själv tycker jag att de 2+1 vägar jag cyklat på fungerar bra då vägrenen ofta är bredare än på de vanliga 90 vägarna runt vårt rike.
Självklart kan cykelvägar vara bra men samtidigt borde det vägas mot kostnaden.
Många cykelvägar utanför tätorterna är inte direkt välutnyttjade och om det finns andra mindre vägar vilket det ofta finns här i Mellansverige som alternativ för cyklisten än den nybyggda 2+1 vägen så ser inte jag varför man skall plöja ner dessa miljoner på en parallell cykelväg också.

 

2014-09-10 20:24   Kristian

Det låter som det vanliga: "Vi ska ha med i planer och dokument att ta hänsyn till cyklisternas behov". Och sen strunta i det när man väl bygger.

 


Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!