Valår 2014: Bättre regional samordning? | Bicycling.se
Cykelkultur

Valår 2014: Bättre regional samordning?

  Foto: Luca Mara
8 sep 2014

Cykelvägar som plötsligt tar slut och brist på skyltar – att cykla över kommungränser är inte alltid helt lätt. Hur vill politikerna samordna cykelsatsningarna över gränserna? Under några dagar ställer vi våra frågor till riksdagspartierna.

Fråga 6
Hur ska vi få bättre samordning av cykelstråk som passerar kommungränserna?

Folkpartiet
Vi vill införa en nationell cykelpolitik. Det behövs sammanhängande stråk för att underlätta gång- och cykeltrafik både inom och mellan samhällen. Det behövs även kommunala och regionala beslut och vi vill att regioner gör cykelhandslag på regional nivå. Handslag om anläggning av cykelbanor, men även skyltning, drift och underhåll.

Vänsterpartiet
Vi vill inrätta en nationell cykelsamordnare för att uppnå en sammanhållen cykeltrafik. Staten har ett delat ansvar med kommunerna för att det ska skapas cykelnät som knyter ihop kommuner. Det är därför nödvändigt att staten uppmärksammar cykeltrafikens behov vid anläggande av vägar.

Miljöpartiet
Det behövs ett tydligare ansvar från regionalt och statligt håll där cykelinfrastrukturen utvecklas och binds ihop. Idag är det självklart att prata om det statliga vägnätet. På samma sätt ska en cyklist kunna navigera efter ett statligt cykelnät, utan att riskera att en cykelväg plötsligt upphör.

Socialdemokraterna
Här finns mycket göra, det måste vara lätt att cykelpendla över kommungränsen. Det här är dock främst en fråga för kommunerna.

Centerpartiet
Genom att trafikplanering idag i all huvudsak är regional och kommunal finns förutsättningar för detta till exempel relaterat till växande arbetsmarknadsregioner. Kommunerna bör ta ett stort ansvar för att det ska gå att ta sig mellan olika kommuner. Detta är en lokal fråga som bör lösas nära de som berörs.

Moderaterna
Det är framförallt ett kommunalt ansvar, men i nationella planen och i länsplanerna avsätts medel för cykelsatsningar som passerar över kommungränser. Därigenom kan också en kunskap om hur cykelsatsningar på bästa sätt samordnas byggas upp.


Kristdemokraterna

Det kan behövas en övergripande planering, på länsnivå, ifall kommunerna inte kan samarbeta. Kommunerna samarbetar om vägar, om räddningstjänst och mycket annat, lika självklart bör man kunna samordna cykeltrafiken.


Fråga 1: Hur ser ni på cykelns framtid? 

Fråga 2: Hur ska cyklisterna bli fler?
Fråga 3: Skattelättnader och subventioner
Fråga 4: Cykel för friskvårdsbidraget 
Fråga 5: Hur kan vi sluta bråka i trafiken?

Alla riksdagspartier har fått cykelfrågorna från Bicycling, men Sverigedemokraterna väljer att avstå från att svara på enkäten.

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet nittiosju med siffror i fältet härFölj oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!