Valår 2014: Cykel för friskvårdsbidraget? | Bicycling.se
Cykelkultur

Valår 2014: Cykel för friskvårdsbidraget?

  Foto: Luca Mara
6 sep 2014

Hur ser politikerna på att främja cykelanvändandet ur hälsosynpunkt – genom att exempelvis ändra reglerna så att det går att köpa cykelutrustning med friskvårdsbidrag? Under några dagar framöver ställer vi frågor till riksdagspartierna.

Fråga 4
Hur ser ni på att främja cykelanvändandet ur hälsosynpunkt, genom att exempelvis ändra reglerna så att det går att köpa cykelutrustning med friskvårdsbidrag?


Folkpartiet

Vi är beredda att se över regelverken så att arbetsgivare kan uppmuntra cykling.

Vänsterpartiet
Vi är för åtgärder som främjar cykelanvändandet ur hälsosynpunkt, men har inte föreslagit ändringar av reglerna för friskvårdsbidrag.

Miljöpartiet
Cyklingens hälsofördelar bör lyftas fram tydligare och premieras mer av samhället. Vi ställer oss positiva till förslaget om att cykelutrustning ska gå att köpa med friskvårdsbidrag.


Socialdemokraterna
Cykling går att främja på många sätt. Säkra och lättframkomliga cykelvägar är sannolikt de mest effektiva åtgärderna.


Centerpartiet
Skatteverket fastställer vilka regler som gäller för friskvårdsbidrag. Detta går inte till att köpa dyrare utrustning såsom en cykel.


Moderaterna
Vi har inget sådant förslag.


Kristdemokraterna

Skatteverket har begränsat det skattefria utbudet av friskvård genom att definiera vad som kan anses vara friskvård ”av mindre värde och enklare slag”. Idag inkluderas hyra av viss utrustning, men inte inköp. Vi anser att det kan finnas behov av regelbunden omprövning av friskvårdsbidraget då våra motions- och friskvårdsvanor ständigt förändras.

Fråga 1: Hur ser ni på cykelns framtid?
Fråga 2: Hur ska cyklisterna bli fler?
Fråga 3: Skattelättnader och subventioner

Alla riksdagspartier har fått cykelfrågorna från Bicycling, men Sverigedemokraterna väljer att avstå från att svara på enkäten
 

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet åttiofem med siffror i fältet härFölj oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!