Valår 2014: Hur ser ni på cykelns framtid? | Bicycling.se
Cykelkultur

Valår 2014: Hur ser ni på cykelns framtid?

  Foto: Luca Mara
2 sep 2014

Cykling är både klimatsmart och bra för folkhälsan, och måste därför få mer medel och utrymme. Så måste väl alla tycka. Eller? Under några dagar framöver ställer vi våra cykelfrågor till riksdagspartierna.

Fråga 1
Hur vill ni att cykelns framtid ska se ut i Sverige?

Folkpartiet
Cykling ska främjas och göras säkrare. Sverige är det land i EU som urbaniseras snabbast. Det ställer stora krav på en hållbar stadsutveckling och ett tydligare fokus på hållbara transporter. Där det finns trängselproblem i stora städer bör cykling och kollektivtrafik ges större utrymme på bekostnad av privatbilism. Ökat cyklande kan bidra till bättre miljö, minskad trängsel och ökad hälsa.

Vänsterpartiet
Vi vill se ökad cykeltrafik i hela Sverige. Cykeltrafiken måste få förbättrade möjligheter och utrymme om vi ska nå våra klimat- och miljömål och ökad folkhälsa. Samhället behöver anta höga ambitioner för ett ökat cyklande. Ett mål om att cykelns andel av antalet resor i Sverige till 2020 ska vara minst 20 procent bör antas.

Miljöpartiet
Vi anser att cykeln har en central roll i framtidens transportsverige eftersom den är både klimatsmart och bidrar till bättre hälsa. Inte minst i städer är cykeln ett utmärkt alternativ till bilen då den gör resan snabbare från dörr till dörr. Vi vill att cyklingens andel av transporterna ska öka kraftigt i framtiden, men det föresätter en ny politik som tar cyklingen på största allvar.

Socialdemokraterna
Vi ser cykling som ett klimatsmart och folkhälsofrämjande transportsätt som behöver få bättre förutsättningar. 

Centerpartiet
Vi vill ha en ljusnande framtid för cykeln. Det är bra för både miljön och hälsan att cykla, men också för att det minskar trängseln på våra vägar.

Moderaterna
Cykeln är redan i dag viktig för arbetspendling och den kommer, med rätt förutsättningar, att få ännu större betydelse för dagliga resor. Vi tycker att det är en god utveckling, eftersom det minskar våra klimatpåverkande utsläpp, minskar trängseln och samtidigt är bra för hälsan. Vi vill att fler ska cykla.

Kristdemokraterna
Allt fler borde välja cykeln, till fördel för hälsan, miljön, klimatet och den egna tillfredsställelsen och ekonomin. Enligt vår uppfattning har cykeln en ljus framtid.
 

Alla riksdagspartier har fått cykelfrågorna från Bicycling, men Sverigedemokraterna väljer att avstå från att svara på enkäten.

 

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet sextiotvå med siffror i fältet härFölj oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!