Valår 2014: Skattelättnader och subventioner | Bicycling.se
Cykelkultur

Valår 2014: Skattelättnader och subventioner

  Foto: Luca Mara
5 sep 2014

Att locka fler att cykla genom ekonomiska incitament – skattelättnader och subventioner – kan det vara ett smart politiskt drag? Under några dagar framöver ställer vi våra cykelfrågor till riksdagspartierna.

Fråga 3
Idag får man göra ett avdrag med 250 kronor per år om man använder cykeln till och från jobbet. Hur ser ni på olika former av skattelättnader eller subventioner för cyklister? Jämför gärna med miljöbilar.

Folkpartiet
Vi är positiva till att utnyttja ekonomiska styrmedel, detta bör även gälla åtgärder för cykling.

Vänsterpartiet
Ett sätt att stimulera människor att ställa bilen och ta cykeln till arbetet är att ge en cykel till de anställda. Vi anser att en möjlig åtgärd för att stimulera en sådan utveckling är att slopa arbetsgivaravgift och förmånsbeskattning för cykel i de fall där arbetsgivare uppmuntrar sin personal att ta cykel till arbetsplatsen. Vi vill ha en utredning om hur arbetsgivare och anställda genom ändrad beskattning kan gynnas för ökad arbetspendling med cykel.

Miljöpartiet
Hela samhället tjänar på att fler pendlar med cykel eftersom klimatutsläppen och trängseln minskar samtidigt som folkhälsan ökar. Det måste därför löna sig att ta cykeln till jobbet. 250 kronor per år är på tok för lite. Vi vill se över hela reseavdraget, göra det fordonsneutralt och införa en miljö- och klimatkomponent som styr mot hållbarare transporter. Som cyklist måste det vara lättare att göra avdrag och att få en större del av resekostnaden kompenserad. Så länge vi har kvar nuvarande system bör en cyklist få göra samma avdrag som motsvarande resa med bil skulle ha medfört.   


Socialdemokraterna
I dagsläget föreslår vi inte några ytterligare särskilda avdrag för cyklister. På sikt kan det finnas anledning att se över reseavdragen.       


Centerpartiet
Skattelättnader, avdrag och subventioner för att fler ska ta cykeln till jobbet är intressanta idéer som vi skulle kunna tänka oss att titta närmare på. Detta är inte bara en vinst för miljön utan även för hälsan och därmed också mot ökade sjukvårdskostnader för samhället. Det är dock en komplex fråga hur ett sådant system skulle se ut och detta skulle behöva diskuteras närmare.


Moderaterna
Vi har inget sådant förslag.


Kristdemokraterna
250 kronor är sannolikt – proportionellt till kostnaden – en rimlig subvention.

Fråga 1: Hur ser ni på cykelns framtid?
Fråga 2: Hur ska cyklisterna bli fler?

Alla riksdagspartier har fått cykelfrågorna från Bicycling, men Sverigedemokraterna väljer att avstå från att svara på enkäten.

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet nittio med siffror i fältet här

Kommentarer


2014-09-06 18:20   Kalle

Politikerna borde spärras in på dårhus!
"250 kronor är sannolikt – proportionellt till kostnaden – en rimlig subvention."
Någorlunda bra kläder för åretruntcykling kostar minst 5 000 SEK, en bra cykel typ CX hamnar på 25 000 SEK. Att ett avdrag på 250 SEK skall vara rimlig subvention skapar knappast förtroende för politiker!

 


Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!