Att bli med lastcykel. Del 2 - Krister Isaksson | Bicycling.se

Krister Isaksson


Trafikplanerare, cykelexpert, storfiskare. Här skriver jag om cykel i stort och smått. Och givetvis lite annat!

Följ Krister på twitter: @KristerIsaksson

Etiketter

 1. > 2+1-väg
 2. > Arbetsgivare
 3. > Arkitektur
 4. > Barn
 5. > Belysning
 6. > Bicycling
 7. > Bilhinder
 8. > Botkyrka
 9. > Broar
 10. > cargobike
 11. > Cykelbloggare
 12. > Cykelbox
 13. > Cykelfrämjandet
 14. > Cykelglädje
 15. > Cykelhjälmslag
 16. > Cykelinfrastruktur
 17. > Cykelparkering
 18. > Cykelpendling
 19. > Cykelpolitik
 20. > Cykelresa
 21. > Cykelstad
 22. > Cykeltunnel
 23. > Cykelöverfart
 24. > Cykla höger vid rött
 25. > Cykla med barn
 26. > Cykla till jobbet
 27. > Cykla till skolan
 28. > Cyklande barn
 29. > Danmark
 30. > Davos
 31. > Debatt
 32. > Design
 33. > Desire lines
 34. > Drift & underhåll
 35. > Däck
 36. > Elcykel
 37. > Felanmälningssystem
 38. > Framkomlighet
 39. > Gatubantning
 40. > Groningen
 41. > Grus
 42. > Gå på cykelbanan
 43. > Gång- och cykelbana
 44. > Gästbloggare
 45. > Hinder på cykelbanan
 46. > Hinderbana
 47. > Hjälm
 48. > Hjälmlag
 49. > Holland
 50. > Humor
 51. > hållbart samhälle
 52. > Kläder
 53. > kollektivtrafik
 54. > Konfliktdesign
 55. > Konst
 56. > Köpenhamn
 57. > Lastcykel
 58. > Lådcyklar
 59. > Lånecyklar
 60. > Lövhalka
 61. > Media
 62. > Miljö
 63. > Motormännen
 64. > Nacka
 65. > Nationell cykelstrategi
 66. > Nederländerna
 67. > New York
 68. > Nollvisionen
 69. > Norra Djurgårdsstaden
 70. > Nya Slussen
 71. > Omklädningsrum
 72. > Packning
 73. > Polisen
 74. > Politik
 75. > Popup-cykelbana
 76. > Regional cykelplan
 77. > Regionala cykelstråk
 78. > Rullstolscykel
 79. > Ryggsäck
 80. > Rödljuscykling
 81. > Samhälls- och trafikplanering
 82. > Samhällsekonomin
 83. > Shimano
 84. > Självkörande fordon
 85. > Skärmar
 86. > Snabbcykelväg
 87. > Sollentuna
 88. > Solna
 89. > Sopsaltning
 90. > Sportcyklist
 91. > Stella Fare
 92. > Stockholm
 93. > Stockholms Handelskammare
 94. > Stolpar i cykelbanan
 95. > Svensk Cykling
 96. > Svängfest
 97. > Torkrum
 98. > Trafiklagstiftning
 99. > Trafikmaktordning
 100. > Trafikplanering
 101. > Trafikrapportör
 102. > Trafikregler
 103. > Trafiksignaler
 104. > Trafiksäkerhet
 105. > Trafikverket
 106. > Täby
 107. > Tävling
 108. > USA
 109. > Vintercykling
 110. > Vinterpendling
 111. > Vinterväghållning
 112. > VTI
 113. > Vägarbeten
 114. > Väjningsplikt
 115. > Västerbron
 116. > Växtlighet
 117. > Åland
 118. > Önskelista

Att bli med lastcykel. Del 2

17 nov 2014
av: Krister Isaksson

 


Ladies and Gentlemen, Start Your Bikes!

 

Det är besvärligt

I del 1 skrev jag att det var kul och väldigt praktiskt att cykla med lastcykel. Ett annat ord för att sammanfatta hur det är att cykla lastcykel är besvärligt. Det har absolut inget med cykeln att göra utan det handlar om den dålig infrastruktur som färden är tänkt att ske på. Efter ett halvårs cyklande kan jag konstatera att en stor del av cykelinfrastrukturen på intet sätt är anpassad efter lastcyklar. Ofta inte för vanliga cyklar heller för den delen, men det förstärks med en faktor 10 med lastcykel:

 • Det är många tvära kurvor som är svåra, till och med omöjliga, att ta sig igenom.


Omöjligt att ta sig runt denna 180 graders kurvan. Blir att kliva av, backa och trixa för att komma runt. Se vändplan i bakgrunden, där behöver inte bussarna backa och trixa...

 • Det är många smala cykelbanor som gör möten mycket svåra och det är ibland omöjligt att cykla om andra eller bli omcyklad.


En dubbelriktad cykelbana, ett så kallat pendlingsstråk, 1,25 m bred. Svårt att mötas med vanlig cykel, omöjligt med lastcykel om inte mötande använder gångbanan...

 • Ibland är cykelbanorna så smala att det inte går att använda dem.


Cykelbanan och dess ramp är så smal att det är mycket svårt att ta sig upp och ner från cykelbanan.

 • Det är kantstenar i början och slutet av cykelbanor som är omöjliga att cykla över och du tvingas kliva av och lyfta cykeln. Detta är mycket besvärligt, särskilt vid tung last.


Kantstenar i början/slutet på många cykelväger innebär stora problem, även med vanlig cykel


Så här känner man många gånger när man cyklar lastcykel...

 • Det är många gånger stora problem vid vägarbeten, vid grindar, pollare och stenar och andra hinder som ständigt återfinns på cykelvägarna


Vägarbete med liten hänsyn tagen till cykeltrafik, än mindre till lastcykel... Tack för det Trafikverket! Foto: Gabrielle Gjerswold


Med vanlig cykel kommer du precis förbi vid sidan av hindret. Med lastcykel blir det tvärstopp, vända om och finna annan väg - hur fel kan det bli?


Här kommer jag inte förbi... Foto: Anders Englesson

...inte här heller. Och övriga som ska passera erbjuds en härlig tur i lervällingen... Foto: BigMollo


Bara att vända om och finna en annan väg. Ofta en bilväg, inte en cykelväg...

Allt detta gör att du då och då tvingas vända om och göra helt onödiga omvägar och många gånger tvingas du då cykla med biltrafiken. Det går alltså så långt att den avsedda infrastrukturen för cykel går inte att använda! Tänk om allt detta också rådde för motorfordonstrafiken, att lastbilar inte kunde nyttja stora delar av landets gator och vägar – det går ju inte ens att föreställa sig!


"Pappa, kommer vi inte förbi här? Nej det gör vi inte. Vad ska vi göra då? Vända om och cykla på vägen med bilarna..."


...och här fortsatte färden då cykelvägen inte kunde användas pga av ännu ett illa utformat bilhinder. En helt onödig omväg och inte en särskilt trevlig miljö att cykla med barnen i.

I stort sett varenda gata och väg i landet dimensioneras för lastbilar. Man tar hänsyn till dem genom körfältsbredder, genom att anpassa kurvradier osv. När det gäller cykelinfrastrukturen dimensioneras den ju många gånger inte ens för vanliga cyklar. Så länge dessa påtagliga och stora brister finns på landets cykelvägar tycker jag att landets kommuner och Trafikverket ska ge ut Lastcykelkartor där de visar vilka cykelvägar som är framkomliga med lastcykel och vilka som inte är det. Det görs för motortrafikens riktigt tunga fordon – så kallad Tungtrafik Kartor, se här:


Dags för kommuner och Trafikverket att ta fram Lastcykelkartor!

Har du sen lyckats tråckla dig igenom dessa usla cykelbanor och cykelvägar kan du glömma att du kan parkera vid en cykelparkering, de är helt enkelt inte utformade för denna typ av cykel.

Två 20 tums hjul fram och ett 26 tums hjul bak gör också att färden vid dålig beläggning, vid kanter, brunnar och liknande blir tämligen stötig. Därför bör man säkra lasten så den inte far omkring i lådan.


Flera rader av ränndalsplattor tvärs över cykelbanan blir ett mindre helvete med lastcykel


Även cykelsymbolerna på cykelbanan innebär obehag. Foto: Jon Jogensjö

Sammanfattningsvis, och trots eländig cykelinfrastruktur på många håll, har det varit en roligt tid med lastcykling. En stor del av de transporter som tidigare utfördes med bil kan nu enkelt utföras med cykel. Med fulladdat batteri är varken topografi, lastvikt eller distans ett hinder för tunga och skrymmande transporter med cykel.

Tänk så mycket roligare och lättare lastcykelfärderna varit om också cykelinfrastrukturen varit cykelinfrastruktur!


Att bege sig till återvinningsstationen har blivit roligt!

 

Är jag på väg att blåsa mitt bilberoende?

 

Relaterade inlägg:

 

 

 

Kategorier:
Cykelkultur 

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet sextiofem med siffror i fältet här


Kommentarer


2018-12-18 20:26   lelleturbo

Tyvärr så sitter de som styr staden inte på en cykelsadel.

 

2016-10-27 21:40   Dennis Höglund

Kul att höra att du köra vidare. Vår avsikt är att slopa bil helt och hållet. Vi har ingen idag och vi kommer inte skaffa någon. Ska bli spännande när den kommer hem i brevlådan.

 

2016-10-27 16:30   Krister Isaksson

Dennis, den är kvar. Man anpassar sig och hittar sina vägar för att undvika de värsta hindren. I grunden har inget hänt vad det gäller förbättringar av framkomligheten.

 

2016-10-27 13:40   Dennis Höglund

Jag och min sambo står i begrepp att köpa en sådan lastcykel du har. Har du kvar den eller har du tröttnat på att du inte kommer fram någonstans? Eller har framkomligheten förbättrats?

 

2014-11-28 09:19   Krister Isaksson

Kristoffer, cyklar också en hel del med cykelkärra och delar dina erfarenheter. Det är lite lättare att hanter alla hinder och problem med cykel+kärra. Börjar ju undra om det verkliga cykelhatet inte kommer från en del av dem som är satt att planera, utforma och sköta våra cykelbanor...

 

2014-11-27 21:08   Kristoffer

Fortsätt kampanja! Jag har kört väldigt mycket cykelkärra, känner igen alla situationerna du beskriver. Hade gärna köpt en lastcykel, men med cykel+kärra gick det åtminstone ofta att ta sig förbi diverse hinder genom att koppla isär ekipaget och bära eller lirka förbi delarna. Ibland efter att ha tagit ur båda barnen ur kärran för att orka lyfta den över en sådan där vägbom. Blev inspirerad npg att felanmäla en av mina dagliga vägar där det sitter tre betongpelare mitt i cykelbanan (troligtvis för att stoppa bilar men de tar ändå vägen över trottoaren)

 

2014-11-23 08:13   Krister Isaksson

Ingrid, håller helt och hållet med. Det är ju tom så att det kan vara besvärligt med en "vanlig" cykel. Ett märkligt sätt att arbeta för att få fler att cykla, att verka för ett ökat och säkert cyklande. Sällan vi möter motsvarande när vi färdas i bil...

 

2014-11-21 13:44   Ingrid

Jag tycker det är besvärligt redan att ta sig fram med släpkärra efter cykeln många gånger, cykelvägarna verkar inte ens vara tänkta för de där kärrorna föräldrar drar runt barn i, som väldigt många har ... eller att frakta tidningar och reklam i eller varor och bagage.

 

2014-11-19 19:17   Jens

"Men, vem bryr sig om cyklister? Det är väl bara att ta en annan väg? Varför gnälla, liksom?"

Alla vet ju att folk bara cyklar för att få motion, och det får de ju lättast på gymmet eller på träningscykeln hemma. Vad ska de ut på gatan att göra, där kör vi ju bil! Och kan ingen tänka på baaarnen?

Jag skulle göra en smiley om jag inte kände att det skulle kunna vara sant...

 

2014-11-19 12:14   Resignerad pessimist

Nej, nej, nej, när man ritar cykelbana använder man vinkelhake som kurvmall, det vet väl alla. (Slut på sarkasm.) Varför inte ha som krav att det förutom med last cykel även ska gå att cykla med tandem (kurvradie!) och tre- och fyrhjuliga handikappcyklar (utan att behöva stiga av cykeln för att lyfta den över höga kanter)?

Det roliga med grindarna som "säkerhetsåtgärd" för att förhindra cyklister "att bara fara ut i trafiken" är ju, speciellt där underlaget är grusväg, att man måste allokera större delen av ens uppmärksamhet på att trixa sig igenom i stället för på att hålla koll på trafiks. Smart. Inte.

 

2014-11-19 07:32   Krister Isaksson

PerryE, det var rimliga och realistiska krav på en cykelbana tycker jag. Lägg sedan till vettiga/funktionella radier så blir det bra. Så gör vi ju för gator, de är ju farbara med bil och lastbil...

 

2014-11-18 21:22   PerryE

Visst kan man lasta mycket med lastcykel - antar det är därför den heter så;). För att en cykelväg/bana skall godkännas tycker jag att den skall klara av följande:

* Två lastcyklar skall kunna mötas utan att behöva gå utanför markerade linjer
* Lastcykel, cykel med bred cykelvagn (typ Corsaire XL) samt cykel med trailer typ http://surlybikes.com/bikes/bill_trailer skall kunna ta sig fram överallt utan att man skall behöva hoppa av.

Ovanstående är minimikrav - självklart finns det ytterligare krav som att det alltid skall gå att snöröja och att inte cykelbanan används som avstjälpningsplats för snöplogen.

 

2014-11-18 10:25   Krister Isaksson

PerryE, har både cykelkärra och lastcykel. Visst är det flexibelt med kärra och vanlig cykel. Det som lastcykel vinner på är (oftast) att det är enklare att lasta mycket och att den klarar mer/tyngre last. Har man sedan elass på lastcykeln är det enkelt att förslytta tung last. Så är ju inte fallet med cykelkärra som ofta har en begräsning på runt 50 kg och har man då inte en elcykel så kan det bli tungt i kuperad terräng och längre sträckor.

 

2014-11-18 10:16   PerryE

Lastcykel har ju vissa brister när man skall forcera trottoarkanter och andra hinder. I vissa lägen är det ju omöjligt att ta den väg man vill - håller med om att man måste klaga, klaga, klaga men otroligt frustrerande. Hade vi haft annan infrastruktur hade jag gärna skaffat trailer liknande de varianter Surly har - hade varit roligt att svänga förbi Bauhaus och köpa byggmaterial!

Tyckte det ändå fungerade hyfsat när jag hade cykelvagn med två barn - fördelen är ju att man kan anpassa cykeln efter väglag/årstid och i synnerhet vid mycket snö gick det kanon. På sommaren vid fint väder tog jag snabbräcern ;). Viktigt att vagnen har bra fjädring. Tror bra cykelvagn är mer flexibelt än lastcykel

 

2014-11-18 09:22   Krister Isaksson

Henrik, när du ställer frågan till park- el gatuingenjören som satt ut dessa hinder är det först o främst för att hindra biltrafiken, sedan om du fortsätter ställa frågor om deras utformning/lämplighet kommer nästan alltid att de även är till för att hindra otillåtna mopeder. Nu gör ju dessa hinder inte det utan det är bara att krångla förbi mopeden och fortsätta. Så även på denna punkt brister det. Sedan finns det även dem som menar att hindren är till för cyklister, så de inte ska färdas för fort, cykla rakt ut i gatan, eller att sikten är dålig och farten måste tas ned (man gör då inget åt sikten utan sätter hellre upp dessa saker...)

 

2014-11-18 00:49   Henrik Lundqvist

Varför är det egentligen dubbelgrindar? Räcket väl med enkelgrind eller halvgrind? Eller är det egentligen för att förhindra mopeder?

 

2014-11-17 14:25   Lars Erikson

Lastcyklar är inte nå'n ny företeelse i vårt land! Fanns ända in på 1960-talet så länge som affärerna hade springschasar! Och inom industrin har de nog "alltid" funnits.
Problemen är samma när man som vi åker trajk, har man se'n någon typ av handikapp så är det inte så enkelt att kliva av och lyfta. Många funktionshindrade har ju också traditionella vuxentrehjulingar.

 

2014-11-17 13:12   Björn Åslund

Lastcyklar är ju en tämligen ny företeelse i Sverige, och är ännu bara i ett mindre numerär. Kanske inte så konstigt då att cykelbanorna är ibland är så illa utformade för en bredare cykel. Men nu kommer lastcyklarna, och vi som cyklar får också se till att vår röst och vår behov gör synliga.

Många av de brister som Krister visar på, är också brister som drabbar vanliga cyklister. Helt enkelt grundläggande systemfel, där trafikplanerare inte förstått villkoren för cyklister.

Så vi måste fortsätta, blogga och tjata....

 

2014-11-17 12:39   Arne B

Det tragiska är ju att de där *#¤%& grindarna/bommarna står där för att motormän inte kan trafikreglerna och kör lite där det går. Grindarna/bommarna är ju konstruerade enbart för att hindra motormän. Ingen tanke har ägnats åt de trafikanter som cykelvägarna är byggda för. Krister har visat på utmärkta alternativ.

Men, vem bryr sig om cyklister? Det är väl bara att ta en annan väg? Varför gnälla, liksom?

 

2014-11-17 09:19   Erik Johansson

@isidor jo stämmer.

Värst av allt för lastcyklar är trottoarkanter, de görs ofta alldeles för höga och eftersom sväng radien är lite större med lastcykel så missar man ofta de ramper som finns.

Jag försöker lägga in de där grindarna på Openstreetmap, så man kan skaffa fram en karta för lådcyklar. Det faller lite på att lådcyklar är så olika min korta tvåhjuling kan jag tråckla förbi på många ställen där trehjulingar måste vända.

 

2014-11-17 07:58   Isidor

Sista bilden, är det Värmlandsvägen i Farsta?

 


Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!