Att påverka och förändra - Krister Isaksson | Bicycling.se

Krister Isaksson


Trafikplanerare, cykelexpert, storfiskare. Här skriver jag om cykel i stort och smått. Och givetvis lite annat!

Följ Krister på twitter: @KristerIsaksson

Etiketter

 1. > 2+1-väg
 2. > Arbetsgivare
 3. > Arkitektur
 4. > Barn
 5. > barncykel
 6. > Belysning
 7. > Bicycling
 8. > Bilhinder
 9. > Botkyrka
 10. > Broar
 11. > cargobike
 12. > Cykelbloggare
 13. > Cykelbox
 14. > Cykelfrämjandet
 15. > Cykelglädje
 16. > Cykelhjälmslag
 17. > Cykelinfrastruktur
 18. > Cykelparkering
 19. > Cykelpendling
 20. > cykelplanering
 21. > Cykelpolitik
 22. > Cykelresa
 23. > Cykelstad
 24. > Cykeltunnel
 25. > Cykelöverfart
 26. > Cykla höger vid rött
 27. > Cykla med barn
 28. > Cykla till jobbet
 29. > Cykla till skolan
 30. > Cyklande barn
 31. > Danmark
 32. > Davos
 33. > Debatt
 34. > Design
 35. > Desire lines
 36. > Drift & underhåll
 37. > Däck
 38. > Elcykel
 39. > Felanmälningssystem
 40. > Framkomlighet
 41. > Gatubantning
 42. > Groningen
 43. > Grus
 44. > Gå på cykelbanan
 45. > Gång- och cykelbana
 46. > Gästbloggare
 47. > Hinder på cykelbanan
 48. > Hinderbana
 49. > Hjälm
 50. > Hjälmlag
 51. > Holland
 52. > Humor
 53. > hållbart samhälle
 54. > Kläder
 55. > kollektivtrafik
 56. > Konfliktdesign
 57. > Konst
 58. > Köpenhamn
 59. > Lastcykel
 60. > Lådcyklar
 61. > Lånecyklar
 62. > Lövhalka
 63. > Media
 64. > Miljö
 65. > Motormännen
 66. > Nacka
 67. > Nationell cykelstrategi
 68. > Nederländerna
 69. > New York
 70. > Nollvisionen
 71. > Norra Djurgårdsstaden
 72. > Nya Slussen
 73. > Omklädningsrum
 74. > Packning
 75. > Polisen
 76. > Politik
 77. > Popup-cykelbana
 78. > Regional cykelplan
 79. > Regionala cykelstråk
 80. > Rullstolscykel
 81. > Ryggsäck
 82. > Rödljuscykling
 83. > Samhälls- och trafikplanering
 84. > Samhällsekonomin
 85. > Shimano
 86. > Självkörande fordon
 87. > Skärmar
 88. > Snabbcykelväg
 89. > Snöröjning
 90. > Sollentuna
 91. > Solna
 92. > Sopsaltning
 93. > Sportcyklist
 94. > Stadsgata
 95. > Stella Fare
 96. > Stockholm
 97. > Stockholms Handelskammare
 98. > Stolpar i cykelbanan
 99. > Svensk Cykling
 100. > Svängfest
 101. > Torkrum
 102. > Trafiklagstiftning
 103. > Trafikmaktordning
 104. > Trafikplanering
 105. > Trafikrapportör
 106. > Trafikregler
 107. > Trafiksignaler
 108. > Trafiksäkerhet
 109. > Trafikverket
 110. > Täby
 111. > Tävling
 112. > USA
 113. > Vintercykling
 114. > Vinterpendling
 115. > Vinterväghållning
 116. > VTI
 117. > Vägarbeten
 118. > Väjningsplikt
 119. > Västerbron
 120. > Växtlighet
 121. > Åland
 122. > Önskelista
 123. > Örbyleden

Att påverka och förändra

30 apr 2013
av: Krister Isaksson

 

Jag skrev ju i ett inlägg i mars om att cykelbloggare i London påverkat cykelsatsningar i London och jag påtalade att det är likadant i Sverige. Här kommer ett konkret exempel: Cykelinfrastruktur i världsklass – trafiksignaler, ett blogginlägg jag skrev i november 2012 och som handlade om hur trafiksignaler kan göras cykelanpassade och hur underutvecklat detta område är i Sverige.

Nu har jag blivit kontaktad av en leverantör av denna typ av utrustning, en leverantör som skrev denna kommentar i inlägget: ” Christer! Säg inte att tekniken är "outvecklad", för det är den inte... Det finns massor av bra teknik för cyklar i trafiksignaler, framför allt vad det gäller detektering, för att slippa "trycka på knappen" och bli anmäld i tid, på samma sätt som bilar blir. Den rätta benämningen torde snarare vara "oanvänd"...”

Jag svarade: ” Leverantör..., du har helt rätt. Jag skulle varit tydligare och skrivit "den teknik många kommuner och Trafikverket väljer att använda är outvecklad och omodern". Tack för påpekandet och så önskar jag att ni lägger stor kraft på marknadsföring av dessa produkter mot kommuner och Trafikverket!”

Varför kontaktade då leverantören mig? Jo för att informera om att min uppmaning och blogg har inspirerat dem och lett till att de nu kommer intensivt marknadsföra utrustning för att förbättra denna del av cykelinfrastrukturen. Det handlar bl.a. om utrustning för att prioritera cyklister i trafiksignaler, för att utföra cykelräkningar, varningssystem vid högersvängar samt utrustning för att genomföra grön våg för cyklister.

Så nu är det bara för kommuner och Trafikverket att öppna sinnena och plånboken, framtiden är här och vill ni samt menar allvar med era cykelsatsningar så kan vi bl.a. ha denna lösning för cyklister, allgrönt:


Grönt överallt och på en gång! Foto: Fietsberaad

Och då cyklar man så här och det ser ut så här:


Vilken framkomlighetsåtgärd för cykeltrafik! Foto: Fietsberaad

 

Relaterade länkar:

 

Ni kan också följa eller nå mig på Twitter

 

 

Kategorier:
Cykelkultur 

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet fyrtio med siffror i fältet här


Kommentarer


2013-05-02 07:37   jome

Johannes: måste nog passa debatten på din nivå.

 

2013-05-01 21:47   Erik Johansson

Krister: Jorra jag håller med, härligt att försöka ta just den där högersvängen i 7km/h, just nu är det gångfart i denna passage.

 

2013-05-01 20:39   Johannes Westlund

Jome: Referensen till 50-talet visar bara att bilen inte nödvändigtvis är säkrare än cykel. Det har skett en enorm anpassning till bilen och dess förutsättningar för att nå de resultat som vi ser idag. Anstränger man sig lika mycket för att göra cykling säkert så finns goda skäl att anta att cykel skulle bli ett betydligt mera säkert transportmedel.

Sen bör man ju också beakta att detta blir en slags "allmänhetens tragedi". Det är kanske mer fördelaktigt för mig att sitta i en bil säkerhetsmässigt vilket då kanske leder till att jag väljer bil. Detta ökar dock riskerna för alla andra som inte tar bil. Detta leder till att fler tar bilen. Men fler bilar på vägarna leder till att risknivån ökar kraftigt även för alla som sitter i bil. Ett väldigt konkret exempel är att Sveriges rektorer menar att den största säkerhetsrisken för skolbarnen är föräldrarna som skjutsar sina barn med bil. På grund av att säkerhetssituationen försämras väljer allt fler föräldrar att skjutsa sina barn och gör därmed problemet större vilket formar en nedåtgående spiral med större risker och fler bilar som leder till större risker och fler bilar.

Samma typ av problematik omgärdar bilen på fler områden. Exempelvis så är det bra för mig att välja bilen för att det går fort att ta sig runt. Men väljer alla bilen blir det trafikstockningar och tiden människor får lägga på resor ökar, trots att det då var meningen att de skulle minska. Vi har också miljöproblematiken. Om jag tar bilen så är jag delvis skyddad av kupéfilter och måste inte vara ute i den dåliga luften lika mycket. Men om alla väljer bilen blir luften så dålig att alla är förlorare. Det som är bra för mig individuellt är inte alltid det som renderar i det kollektivt bästa. Ofta resulterar det snarare tvärt om i något kraftigt suboptimalt. Tradgedy of the commons och allt sånt där.

Holland är ett livs levande exempel på vad som händer om man bryter de nedåtgående spiralerna. Det är ett av världens trafiksäkraste land, trots att många cyklar och trots att nästan ingen använder cykelhjälm. Forskare hävdade på Newsmill att de funnit sambandet att fler cyklister innebär en säkrare stad - för alla.

Det går inte att som du gör beakta bara individuell risk med att välja olika transportsätt och sedan använda detta som något induktivt antagande vilket renderar i en slags *girig algoritm".

I slutänden går det inte att ändra fysikens lagar. Hur mycket plåt vi flyttar och hur snabbt vi flyttar oss påverkar ofrånkomligen hur illa det blir när olyckan är framme. Och olyckor har en obehaglig förmåga att hända när *vem som helst* är aktörer i systemet.

 

2013-05-01 19:25   Krister Isaksson

Erik, då får alla rödljusgående se upp och dom är många i Stockholm! Vet inte om jag tycker det är så klokt på just den platsen...

 

2013-05-01 18:44   Erik Johansson

I Spanien har de skyltar som säger att det blir grönt om "x sekunder", det är något jag skulle vilja ha innan nedförsbackarna runt omkring Götgatan. Så kan man ta grönljusen i 30km/h.

 

2013-05-01 16:44   jome

Jag är ganska pragmatiskt lagd, vet inte hur det är med teknikhistorikerna på KTH. Gång och cykling medför bägge en dödsrisk som är cirka 4-7 gånger så hög jämfört med att åka bil, räknat per personkilometer. Smarta bilar kommer att vara en del av städernas transportsystem för lång tid framöver.

 

2013-05-01 10:49   Johan

Jome, historia kan ju i allra högsta grad användas för att förstå och beskriva förhållanden idag, se bara Martin Emanuels avhandling Trafikslag på undantag som Krister bloggat om tidigare.

 

2013-05-01 09:47   Mia

Jome, har du några faktiska belägg för dina påståenden/åsikter?

 

2013-05-01 08:20   jome

johannes; intressant med dina referenser till bilismen på 50 talet, mycket var annorlunda då. historia kan ju knappast användas som en beskrivning av verkligheten idag. har du några faktiska belägg för att skillnaderna mellan holland och australien verkligen beror på cykling?

 

2013-04-30 23:42   Johannes Westlund

Jome: När bilen introducerades blev antalet döda och skadade så katastrofalt att det var den vanligaste dödsorsaken för människor mellan 15 och 35 år under 1950-talet. I pressen användes begrepp som "bildöden", "ny farsot" och likannde. Finns väl beskrivet i "Bilsamhället" av Per Lundin. Det är först flera decennier och åtskilliga miljarder i satsningar senare som vi ser att bilen börjar bli någorlunda trafiksäker. Det handlar om enorma satsningar på forskning och utveckling (FOU), säkrare infrastruktur, ett helt nytt planeringsparadigm (SCAFT-68) och mängder med andra satsningar.

Motsvarande energi har inte lagts på trafiksäkerhet för cyklister. Att säga att bilen inherent är säkrare är så fruktansvärt historielöst och okunnigt att det saknar motstycke. I själva verket är cykeln mycket säkrare. Vilket man ser om man jämför Australien och Holland, ett utpräglat billand med ett utpräglat cykelland. Trots den utbredda cyklingen i Holland så är säkerheten betydligt bättre i Holland.

 

2013-04-30 12:45   Krister Isaksson

jome, håller helt och hållet med dig att riskerna inte bör glömmas bort. En stor del av mina blogginlägg har handlat om detta och vad som kan göras för att förbättra förhållandena så det finns absolut ingen risk att jag glömmer det!

 

2013-04-30 10:58   manne

Jome: små bilar i all ära men städerna har inte rum för all biltrafik. Det är inte den sortens stad vi vill ha Därav bör vi få fler cyklister. Likaså har det visat sig att fler cyklister leder till färre olyckor överlag. Likaså kommer fler cyklister att leda till att trafikflödena planeras så att det blir säkrare för alla parter.

 

2013-04-30 10:26   jome

Riskerna med kraftigt ökat antal cyklister för tex singelolyckor, olyckor med gångtrafikanter och vid omkörning mellan cyklister bör inte glömmas bort. Säkrast är det i en bil. Små bilar med låga utsläpp är en viktig transportfaktor i framtidens städer.

 

Mest lästa just nuFölj oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!