Det ska fan inte vara lätt! - Krister Isaksson | Bicycling.se

Krister Isaksson


Trafikplanerare, cykelexpert, storfiskare. Här skriver jag om cykel i stort och smått. Och givetvis lite annat!

Följ Krister på twitter: @KristerIsaksson

Etiketter

 1. > 2+1-väg
 2. > Arbetsgivare
 3. > Arkitektur
 4. > Barn
 5. > Belysning
 6. > Bicycling
 7. > Bilhinder
 8. > Broar
 9. > cargobike
 10. > Cykelbloggare
 11. > Cykelbox
 12. > Cykelfrämjandet
 13. > Cykelglädje
 14. > Cykelhjälmslag
 15. > Cykelinfrastruktur
 16. > Cykelparkering
 17. > Cykelpendling
 18. > Cykelpolitik
 19. > Cykelresa
 20. > Cykelstad
 21. > Cykelöverfart
 22. > Cykla höger vid rött
 23. > Cykla med barn
 24. > Cykla till jobbet
 25. > Cykla till skolan
 26. > Cyklande barn
 27. > Danmark
 28. > Davos
 29. > Debatt
 30. > Design
 31. > Desire lines
 32. > Drift & underhåll
 33. > Däck
 34. > Elcykel
 35. > Felanmälningssystem
 36. > Framkomlighet
 37. > Gatubantning
 38. > Groningen
 39. > Grus
 40. > Gå på cykelbanan
 41. > Gång- och cykelbana
 42. > Gästbloggare
 43. > Hinder på cykelbanan
 44. > Hinderbana
 45. > Hjälm
 46. > Hjälmlag
 47. > Holland
 48. > Humor
 49. > hållbart samhälle
 50. > Kläder
 51. > kollektivtrafik
 52. > Konfliktdesign
 53. > Konst
 54. > Köpenhamn
 55. > Lastcykel
 56. > Lådcyklar
 57. > Lånecyklar
 58. > Lövhalka
 59. > Media
 60. > Miljö
 61. > Motormännen
 62. > Nacka
 63. > Nationell cykelstrategi
 64. > Nederländerna
 65. > New York
 66. > Nollvisionen
 67. > Nya Slussen
 68. > Omklädningsrum
 69. > Polisen
 70. > Politik
 71. > Popup-cykelbana
 72. > Regional cykelplan
 73. > Regionala cykelstråk
 74. > Rullstolscykel
 75. > Rödljuscykling
 76. > Samhälls- och trafikplanering
 77. > Samhällsekonomin
 78. > Shimano
 79. > Självkörande fordon
 80. > Skärmar
 81. > Snabbcykelväg
 82. > Sollentuna
 83. > Solna
 84. > Sopsaltning
 85. > Sportcyklist
 86. > Stella Fare
 87. > Stockholm
 88. > Stockholms Handelskammare
 89. > Stolpar i cykelbanan
 90. > Svensk Cykling
 91. > Svängfest
 92. > Torkrum
 93. > Trafiklagstiftning
 94. > Trafikmaktordning
 95. > Trafikplanering
 96. > Trafikrapportör
 97. > Trafikregler
 98. > Trafiksignaler
 99. > Trafiksäkerhet
 100. > Trafikverket
 101. > Täby
 102. > Tävling
 103. > USA
 104. > Vintercykling
 105. > Vinterväghållning
 106. > VTI
 107. > Vägarbeten
 108. > Väjningsplikt
 109. > Västerbron
 110. > Växtlighet
 111. > Åland
 112. > Önskelista

Det ska fan inte vara lätt!

31 okt 2017
av: Krister Isaksson

Har ju skrivet en rad inlägg den senaste tiden om cykling i Nederländerna. Ledstjärnan i deras utformning av cykelsystemet är att det ska vara lätt att cykla. Det ska vara tydligt vad som gäller för trafikanterna. Det ska vara förutsägbart. Det ska vara tryggt. Det ska vara säkert. Barn ska klara av systemet. Detta genomsyrar verkligen deras cykelsystem.

Så kommer jag då hem. Till en annan värld. Till andra förhållanden. Där det uppenbarligen ska vara svårt. Där det ska vara komplicerat. Det ska vara osäkert och otryggt.

Se denna bild från Kungsholms strand i Stockholm. Nu vill jag att ni redovisar de trafikregler som gäller i denna punkt. För samtliga trafikslag. Och sedan beskriver ni hur interaktionen mellan trafikanterna ska gå till. Ni får även använda er fantasi och tänka in en buss som då och då står inne på hållplatsen. Lycka till!


Foto: Ulf Eriksson

På samma plats har vi alltså ett övergångsställe. En busshållplats. En dubbelriktad cykelbana. Någon form av cykelfält (fast inte riktiga cykelfält). Någon form av korsning och utfart för cykeltrafiken. Allt detta väljer man att klumpa ihop på en och samma plats. För trafikanternas skull?

En jävla sörja är vad det är!

Edit: 171121

Tänk så bra cykelpassagen tvärs över gatan syns. En så kallad självförklarande trafikmiljö. För alla.


Foto: Ulf Eriksson

Kategorier:
Cykelkultur 

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet sjuttio med siffror i fältet här


Kommentarer


2017-11-08 08:29   Missing in action

Ett problem är att om en idiotisk lösning (och denna *är* idiotisk oavsett vad du tycker) ser ut att fungera på ett ställe (t.ex. p.g.a. liten trafik) kommer man att använda den på andra ställen ("Det fungerar ju där ...") där det är mer trafik, fler konflikter och vanliga dödliga som cyklar.

 

2017-11-07 14:53   Anders Andersson

@Mia - jag cyklar där varje dag och har så gjort de senaste 15 åren. Hittills har jag mött tre eller möjligen fyra bilar på detta ställe under dessa år - så utan tvekan är det oerhört petimetrigt att hålla på att utreda vem som eventuellt skulle ha väjningsplikt i de enstaka fallen det ens blir aktuellt.

Lägg krutet på viktigare saker!

 

2017-11-04 02:04   Mia

Anders,. Frågade TK, målningen är INTE ett cykelfält. Det är en målning för cykelpassage. Så du har helt fel ang väjning. Det är cyklisterna som har väjningsplikt i denna punkt. Både de som kommer från cykelbanan och ska ut på gatan och de som kommer från gatan till cykelbanan. Och detta är ju stick i stäv med vad cykelplanen säger om hur cyklister ska prioriteras i korsningspunkter. Så så tydligt och busenkelt var detta. Men det såg du inte för att vara petimetrig. Har du ens kompetens för att avgöra vad som allvarliga fel?

 

2017-11-03 13:12   Anders Andersson

Jag tycker det ser busenkelt ut: Bilar väjer för cyklister (bilarna korsar ju cykelfältet, som är en fil i likhet med alla andra filer) och för fotgängare på övergångsstället.

Cyklister väjer för fotgängare på övergångsstället.

Sen blir det som allt annat, annorlunda i praktiken, i synnerhet som bilister är ganska ovana med att en fil sneddar tvärs över deras färdriktning. Men i praktiken är detta aldrig något problem - de enstaka gånger det faktiskt finns två personer samtidigt på denna plats, kommunicerar man och släpper fram varandra. Storm i ett vattenglas!

Jag är absolut inte emot att det finns tydlighet - men detta var ett petimetrigt och ointressant exempel, på en lågtrafikerad gata där det måste till extremfall för att det ens ska finnas två trafikanter inom synhåll för varandra.

Lägg krutet på att påpeka de allvarliga felen istället - det finns nog att göra på dessa ställen.

 

2017-11-03 10:24   Björn

skulle vara kul att få veta hur ansvarig trafikingenjör, eller vad det heter, tänkte när förslaget och verkställandet av det här beslutades, och om de varit dit och besiktat platsen. skulle även vara kul att se hur planen ser ut på papper.

 

2017-11-01 16:37   Bob Lind

Oj nä det var visst inte lysande direkt :-)

Trodde avsmalningen var tänkt som smal så inte bilar kan mötas och hastighetsäkras men är det inte det faller ju typ hela poängen...

 

2017-11-01 12:10   Matt

Det blir än mer sörja när man tittar vidare på gatan efter korsningen.

Mellan cykelfilerna förekommer 2 färdriktningar, men enbart en bil får plats. Gatan måste alltså göras enkelriktad om den ska ha bilfria cykelfiler. Parkeringsytan visar vilken färdriktning enkelriktningen bör ha.
(det borde även göra korsningen lite mer lätthanterlig).

 

2017-11-01 09:31   Krister Isaksson

Bob, bara för att du upplever din stads cykelinfra dålig gör ju inte att detta är bra. Tycker det är ett dåligt sätt att bedöma något utifrån det perspektivet.
1, Det är inget cykelfält på gatan, utan en variant av 1 + 2, en slags "bygdeväg". Juridiskt oklart vad som gäller.
2, Det är inget farthinder vid övergångsstället. Det är en avsmalning där personbilar fortfarande kan mötas. Avsmalningar har enl utvärderingar liten påverkan på hastigheter. Särskilt när det som här är tämligen liten trafikvolym.
3, Det är ingen cykelöverfart, det finns ingen hastighetssäkring till 30 km/t på platsen. Så även om man vill skylta/reglera det som CÖ går det inte.
4, Det är en cykelpassage. Där du som cyklist har väjningsplikt. Fundera på hur det ska gå till när du cyklar hitåt i bilden med en bil i ryggen. Vad säger juridiken om cykelpassager?
5, Detta stråk är utpekat som pendlingsstråk i stadens cykelplan. Den högsta klassen. Där planen säger att cyklister ska ha prio i korsningspunkter. Upplever du att det är så på denna punkt?

 

2017-10-31 22:21   Bob Lind

Oj nu inser jag att jag är från en stad med helt annan standard för cykel - tycker det ser relativt ok ut! Den fina cykelvägen nerifrån i bild tar slut och blir cykelfält. Det är synd. Men om det nu ändå blev så måste cyklister korsa vägen och för att få det säkert har man gjort "överfarten" vid farthindret (som också är till för övergångsställe och busshållplatsen). Står buss där tvingas cyklist vänta (likt övriga trafiken). Det är rörigt ja men diagonal överfart är plus. Det röriga borde redas ut så att det blir en regelrätt cykelöverfart.
Men facit är väl hur det funkar i praktiken, ok eller ej??

 

2017-10-31 18:48   Anders S

Enkelt. Cycklar ska lämna alla andra företräde från alla håll hela tiden, och resten av trafikanterna tänker bara bort cykeln här. För dem är det då en helt vanlig bit väg.

 

2017-10-31 17:16   Per

Även lite kul med bilen som står på höger sida av vägen, efter busshållplatsen :-)

 

2017-10-31 16:49   Stefan A

Inte lätt att göra rätt då politikerna som varit på studiebesök i Nederländerna för att studera cykelinfrastrukturen släppt loss med både ansenliga mängder sprit och kanske en och annan rökt på i någon av deras små legala cannabiskrogar.. eller?? Hur kan det annars vara möjligt att göra allt så fel som i den svenska kungliga huvudstaden??!!

 

2017-10-31 15:44   Olle Andersson

Det är inte Bert som ibland har otur när han tänker, vissa verkar ha det jämt !!!

 

2017-10-31 14:19   Krister Isaksson

Hej Felix!
Härligt att höra från dig, saknat dig!

 

2017-10-31 14:16   felix reychman

Det är ju.... lite tråkigt att man avslutar vad som fram till den punkten är en av Sveriges finaste cykelbanor med det där hjärnsläppet.
"Äh! Nu är det kaffe, gubbar!"
"Vänta, vänta, jag ska bara sno ihop något för cyklarna! Börja ni, jag kommer. Det här går kvickt!"

 

2017-10-31 13:17   Björn Billung

Det här skulle jag vilja att Andreas Jennische reder ut :-)
Det är sånt här lokalpressen är till för!
Eller hur Andreas :-)

 


Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!