Felanmälan, var god dröj! - Krister Isaksson | Bicycling.se

Krister Isaksson


Trafikplanerare, cykelexpert, storfiskare. Här skriver jag om cykel i stort och smått. Och givetvis lite annat!

Följ Krister på twitter: @KristerIsaksson

Etiketter

 1. > 2+1-väg
 2. > Arbetsgivare
 3. > Arkitektur
 4. > Barn
 5. > Belysning
 6. > Bicycling
 7. > Bilhinder
 8. > Botkyrka
 9. > Broar
 10. > cargobike
 11. > Cykelbloggare
 12. > Cykelbox
 13. > Cykelfrämjandet
 14. > Cykelglädje
 15. > Cykelhjälmslag
 16. > Cykelinfrastruktur
 17. > Cykelparkering
 18. > Cykelpendling
 19. > Cykelpolitik
 20. > Cykelresa
 21. > Cykelstad
 22. > Cykeltunnel
 23. > Cykelöverfart
 24. > Cykla höger vid rött
 25. > Cykla med barn
 26. > Cykla till jobbet
 27. > Cykla till skolan
 28. > Cyklande barn
 29. > Danmark
 30. > Davos
 31. > Debatt
 32. > Design
 33. > Desire lines
 34. > Drift & underhåll
 35. > Däck
 36. > Elcykel
 37. > Felanmälningssystem
 38. > Framkomlighet
 39. > Gatubantning
 40. > Groningen
 41. > Grus
 42. > Gå på cykelbanan
 43. > Gång- och cykelbana
 44. > Gästbloggare
 45. > Hinder på cykelbanan
 46. > Hinderbana
 47. > Hjälm
 48. > Hjälmlag
 49. > Holland
 50. > Humor
 51. > hållbart samhälle
 52. > Kläder
 53. > kollektivtrafik
 54. > Konfliktdesign
 55. > Konst
 56. > Köpenhamn
 57. > Lastcykel
 58. > Lådcyklar
 59. > Lånecyklar
 60. > Lövhalka
 61. > Media
 62. > Miljö
 63. > Motormännen
 64. > Nacka
 65. > Nationell cykelstrategi
 66. > Nederländerna
 67. > New York
 68. > Nollvisionen
 69. > Norra Djurgårdsstaden
 70. > Nya Slussen
 71. > Omklädningsrum
 72. > Packning
 73. > Polisen
 74. > Politik
 75. > Popup-cykelbana
 76. > Regional cykelplan
 77. > Regionala cykelstråk
 78. > Rullstolscykel
 79. > Ryggsäck
 80. > Rödljuscykling
 81. > Samhälls- och trafikplanering
 82. > Samhällsekonomin
 83. > Shimano
 84. > Självkörande fordon
 85. > Skärmar
 86. > Snabbcykelväg
 87. > Sollentuna
 88. > Solna
 89. > Sopsaltning
 90. > Sportcyklist
 91. > Stadsgata
 92. > Stella Fare
 93. > Stockholm
 94. > Stockholms Handelskammare
 95. > Stolpar i cykelbanan
 96. > Svensk Cykling
 97. > Svängfest
 98. > Torkrum
 99. > Trafiklagstiftning
 100. > Trafikmaktordning
 101. > Trafikplanering
 102. > Trafikrapportör
 103. > Trafikregler
 104. > Trafiksignaler
 105. > Trafiksäkerhet
 106. > Trafikverket
 107. > Täby
 108. > Tävling
 109. > USA
 110. > Vintercykling
 111. > Vinterpendling
 112. > Vinterväghållning
 113. > VTI
 114. > Vägarbeten
 115. > Väjningsplikt
 116. > Västerbron
 117. > Växtlighet
 118. > Åland
 119. > Önskelista
 120. > Örbyleden

Felanmälan, var god dröj!

2 sep 2015
av: Krister Isaksson

 

Av 100 anmälda faror på cykel­vägnätet till Stockholms trafikkontor åtgärdades knappt hälften på ett år. Vissa av felen utgör verklig fara, de är ännu inte åtgärdade, säger Krister Isaksson, expert på cykelplanering och cykelinfrastruktur.

Så sa jag i en artikel i Dagens Nyheter 4 juni (finns tyvärr inte på nätet). I artikeln tillbakavisade Trafikkontorets presstalesperson kritiken:

–  Vi gör självklart en prioritering. Utgör ett anmält fel en fara för tredje man åtgärdas det direkt. Vi förstår att anmälare kan uppleva att ingenting händer, men är det så, så betyder det att vi gjort en ­annan prioritering. En enskild anmälare kan ju inte se vilka ärenden vi har att prioritera bland, säger Anders Porelius, presstalesperson på trafik­kontoret.

– Men blir vi uppmärksammade på farliga saker kommer vi att titta på det direkt, säger han.

Låt oss titta på en av de 100 felanmälningarna, och se vad som prioriterats bort. Ett fall där staden har en annan uppfattning och har kommit fram till att ingen fara råder för hjulburna trafikanter.

En cykelväg i Stureby i södra Stockholm. Är också av staden utpekat som pendlingsstråk. Ett stråk som ska vara det bästa av bästa, och som ska ha en hög kvalitet i bland annat drift och underhåll. Jag har felanmält detta tre gånger under två års tid. En annan cyklist har felanmält två gånger.

En sträcka på cykelvägen som har flera långa och längsgående sprickor i asfalten. Sprickor som är så stora att till och med ett standardbrett cykeldäck försvinner ner i dem.

Målningen ni ser på bilderna har varken jag eller staden gjort. Istället är det en arrangör av ett rullskidlopp som har gjort markeringen för att uppmärksamma rullskidåkarna för faran…


Så här såg det ut 2014 när ytterligare en cyklist felanmälde sprickorna.

Min kunskap och expertis på området, och även Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) forskning, säger att den här typen av sprickor i allra högsta grad utgör en stor fara för cyklister (och andra som färdas på hjul). Även för gående finns en uppenbar risk för att snubbla och skada sig. Stockholms stad gör uppenbarligen inte samma bedömning, trots upprepade felanmälningar under en längre tid av denna plats. Vad som ligger till grund för stadens bedömning är för mig svårt att förstå.

Cykelvägen ingår som jag skrev tidigare i stadens pendlingsstråk. Dessa stråk ska patrulleras frekvent av den så kallade Cykeljouren. Så här skriver staden på sin hemsida om Cykeljouren:

Staden har bildat en cykeljour som ska utveckla drift och underhåll på de prioriterade cykelbanorna i söderort och västerort. (…) Även under sommarhalvåret pågår cykeljouren, då sker bland annat underhåll av vägbanan och inventering av belysningen längst dessa stråk.


Cykeljouren ute på patrull

Då får vi nog konstatera att både felanmälningssystemet och cykeljouren i staden har sina brister.

Hur länge tror ni att en felanmäld spricka på en prioriterad gata, stor nog för ett bildäck att försvinna i, skulle förbli utan åtgärd?

Det är skillnad på trafikant och trafikant i nollvisionens Sverige.

 

Relaterade inlägg:

 

Kategorier:
Cykelkultur 

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet nittiofem med siffror i fältet här


Kommentarer


2015-09-06 08:41   Jon Jogensjö

När det gäller cykeljouren saknar de helt enkelt kompetens om vad som är bristande cykelinfrastruktur, och bristande underhåll. Grundproblemet att ansvarig anställd personal på Trafikkontoret ofta saknar egen erfarenhet av daglig vardagscykling året runt visas i att de väljer en bil som fordon. I en bil är det svårt att förstå hur det är att cykla. Inte ens de uppgifter som trafikkontoret själva angett, tex åtgärda trasig belysning har fungerat. Än mindre har växtlighet åtgärdats, som blockerar hela körriktningar på redan underdimensionerade prioriterade cykelstråk.
En riktigt bra cykeljour skulle givetvis använda lastcykel, där får alla nödvändiga redskap plats, och personen som cyklar får en riktig upplevelse av hur cykelinfrastrukturen fungerar. Och en lastcykel får plats på cykelbanan utan helt blockera cykeltrafiken som nuvarande bil för cykeljouren gör.
Förslaget är inlämnat till Trafikkontoret som tyvärr meddelar att de anser att bilen uppfyller de krav de har.
Läs här om förslaget och alla fördelar med lastcykel i cykeljouren
http://www.cyklamedlastcykel.se/kommun-landsting/lastcykel-i-kommunal-verksamhet/lastcykel-i-cykeljour

 

2015-09-06 08:27   Jon Jogensjö

Jag har samma erfarenhet fast bara ca 10% av 100 inskickade klagomål är åtgärdade. 2014 skickade jag kanske upp till 100 klagomål om alla faror från Västerort till city längs det prioriterade cykelstråket. De faror som var mest allvarliga fick jag felanmäla gång på gång, och ibland varva med att ringa både Trafik Stockholm och Trafikkontoret. Mindre än 10% har åtgärdats. De gånger jag fått svar från Trafikkontoret har de istället skrivit att det är "good enough" och att Trafikkontoret tycker att felanmälningssystemet fungerar bra. Problemen bottnar delvis i att Trafikkontoret saknar organisation för kvalitetskontroll av cykelinfrastruktur och dess underhåll. Och kompetens om vad som är säker och framkomlig cykelinfrastruktur saknas i hela organisationen från ledning ner till utföraren. Många av ärendena har omfattande dokumentation i FB-gruppen Cykla i Stockholm, på twitter och på bloggen Cykelpendla Hässelby. http://www.cykelpendlahasselby.se/trafikkontoret/good-enough-sager-trafikkontoret-om-blockerade-cykelstrak/

 

2015-09-04 19:58   Krister Isaksson

Erik, hahaha, underbart! Och nu när staden fått syn på den kommer färgmarkeringen snart vara borta! Och sprickan kvar...

 

2015-09-04 17:35   Erik Stigell

För sprejmarkeringen runt den trafikfarliga sprickan finns regler från Stockholm stad om att ta bort det inom 24 timmar men för själva trafikfaran finns ingen garanti alls!
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Gator-och-torg/Stadning/klotter/
Dags stt prioritera det viktigaste !
Dags för en trafiksäkerhetsgaranti för cykelbanor?

 

2015-09-03 19:18   Krister Isaksson

Ingrid, vet inte. Har ställt frågan till Stockholms stad. Om jag får svar lägger jag ut det här.

 

2015-09-03 11:26   Ingrid

Om nu någon cyklar omkull i mörker regn och löv på vägen, t ex, pga sprickorna, har Stockholm och trafikkontoret något ansvar, när de upprepade gånger fått anmälningar om att vägen är farlig och behöver lagas?

Om vi fortsätter jämförelsen med biltrafik, antag motsvarande däcksbreda OSYNLIGA, men anmälda sprickor i en körbana med samma dignitet, och att en olycka inträffar?

 

2015-09-03 08:40   Lisa

Sådan sprickor är verkligen läskiga. Har själv fastnat med hjulen i en. Det var mörkt, låg lite löv på cykelvägen så det var nästan omöjligt att upptäcka sprickan. Sen låg jag där på asfalten. Det gick bra denna gång men det var ju rena slumpen. Blir riktigt arg när jag läser att trots upprepade felanm. så görs inget åt faran. Och är det dom du säger ännu fler som anmälts och inte åtgärdats är det ju rena rama tjänstefelet, kanske ska polisanmälas?

 

2015-09-02 20:25   Even

Jag försöker själv få några potthåll lagade som jag anmält jag vet inte hur många gånger via TyckTill och Cykelrapporten (Rosenlundsparken, i dalen, gc banan mellan grindsgatan och swedenborgsgatan) och nu försöker följa upp om varför ingen åtgärd skett på så lång tid. Idag fick jag samtal, men de verkar ha missförstått det hela och trodde det gällde Magnus Ladulåsgata (som ioförsig också är i fördjävligt dåligt skick i östra ändan).

Detta fick mig att tro att staden helt enkelt inte har/betalar någon att laga just gc-banor. Hittills har jag varit tämligen nöjd med hur snabbt (eller långsamt) staden faktiskt lagat av mig anmälda potthåll. Skillnaden är dock att de som blivit lagade (inom 1 till 3 veckor) har varit i vägbanan! Åtgärder i c/gc-banor tar ännu längre tid, om de alls görs. Ett annat exempel är sänkan i cykelbanan i Fatbursparken. Anmäld minst två gånger. Senast bad jag dem plocka bort två stycken härgårmanskyltar som de glömt av som blockerat halva cykelbanan på samma plats i kanske ett år. Skyltarna plockade tack och lov upp, men sänkan, som ligger mitt i cykelbanan och i en 70-graders sväng är ännu icke åtgärdad.

 

2015-09-02 19:37   Krister Isaksson

Mia, ja det är anmärkningsvärt. Visar att det är stora systemfel. Om dessa felanmälan kommer fram så undrar jag VEM det är som säger: Detta behövs inte åtgärdas. På vilka grunder och vilken kompetens har den personen i fråga? Min genomgång av de 100 anmälningar jag gjorde visar att det är helt godtyckligt vad som åtgärdas. Och hälften åtgärdas inte.

 

2015-09-02 16:55   Mia

Det är ju minst sagt häpnadsväckande! Upprepade felanmälningar MEN ingen åtgärd. Vad ligger till grund för att inte lägga i lite asfalt i sprickorna? De som kör omkring i cykeljouren, ser de inte detta? Här är det ju tom målat! Som du säger, verkligen skillnad på hur man behandlar olika trafikslag.

 


Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!