Går det att överleva som cyklist? - Krister Isaksson | Bicycling.se

Krister Isaksson


Trafikplanerare, cykelexpert, storfiskare. Här skriver jag om cykel i stort och smått. Och givetvis lite annat!

Följ Krister på twitter: @KristerIsaksson

Etiketter

 1. > 2+1-väg
 2. > Arbetsgivare
 3. > Arkitektur
 4. > Barn
 5. > Belysning
 6. > Bicycling
 7. > Bilhinder
 8. > Botkyrka
 9. > Broar
 10. > cargobike
 11. > Cykelbloggare
 12. > Cykelbox
 13. > Cykelfrämjandet
 14. > Cykelglädje
 15. > Cykelhjälmslag
 16. > Cykelinfrastruktur
 17. > Cykelparkering
 18. > Cykelpendling
 19. > Cykelpolitik
 20. > Cykelresa
 21. > Cykelstad
 22. > Cykeltunnel
 23. > Cykelöverfart
 24. > Cykla höger vid rött
 25. > Cykla med barn
 26. > Cykla till jobbet
 27. > Cykla till skolan
 28. > Cyklande barn
 29. > Danmark
 30. > Davos
 31. > Debatt
 32. > Design
 33. > Desire lines
 34. > Drift & underhåll
 35. > Däck
 36. > Elcykel
 37. > Felanmälningssystem
 38. > Framkomlighet
 39. > Gatubantning
 40. > Groningen
 41. > Grus
 42. > Gå på cykelbanan
 43. > Gång- och cykelbana
 44. > Gästbloggare
 45. > Hinder på cykelbanan
 46. > Hinderbana
 47. > Hjälm
 48. > Hjälmlag
 49. > Holland
 50. > Humor
 51. > hållbart samhälle
 52. > Kläder
 53. > kollektivtrafik
 54. > Konfliktdesign
 55. > Konst
 56. > Köpenhamn
 57. > Lastcykel
 58. > Lådcyklar
 59. > Lånecyklar
 60. > Lövhalka
 61. > Media
 62. > Miljö
 63. > Motormännen
 64. > Nacka
 65. > Nationell cykelstrategi
 66. > Nederländerna
 67. > New York
 68. > Nollvisionen
 69. > Norra Djurgårdsstaden
 70. > Nya Slussen
 71. > Omklädningsrum
 72. > Packning
 73. > Polisen
 74. > Politik
 75. > Popup-cykelbana
 76. > Regional cykelplan
 77. > Regionala cykelstråk
 78. > Rullstolscykel
 79. > Ryggsäck
 80. > Rödljuscykling
 81. > Samhälls- och trafikplanering
 82. > Samhällsekonomin
 83. > Shimano
 84. > Självkörande fordon
 85. > Skärmar
 86. > Snabbcykelväg
 87. > Sollentuna
 88. > Solna
 89. > Sopsaltning
 90. > Sportcyklist
 91. > Stadsgata
 92. > Stella Fare
 93. > Stockholm
 94. > Stockholms Handelskammare
 95. > Stolpar i cykelbanan
 96. > Svensk Cykling
 97. > Svängfest
 98. > Torkrum
 99. > Trafiklagstiftning
 100. > Trafikmaktordning
 101. > Trafikplanering
 102. > Trafikrapportör
 103. > Trafikregler
 104. > Trafiksignaler
 105. > Trafiksäkerhet
 106. > Trafikverket
 107. > Täby
 108. > Tävling
 109. > USA
 110. > Vintercykling
 111. > Vinterpendling
 112. > Vinterväghållning
 113. > VTI
 114. > Vägarbeten
 115. > Väjningsplikt
 116. > Västerbron
 117. > Växtlighet
 118. > Åland
 119. > Önskelista
 120. > Örbyleden

Går det att överleva som cyklist?

21 aug 2012
av: Krister Isaksson

 

SVD hade i går en artikel om att cykelolyckor ökar drastiskt och särskilt är det singelolyckorna som står för ökningen. På Cyklistbloggen har man kommenterat den på ett utmärkt sätt. Jag tänkte ta mig an artikeln på ett annat sätt. Vad SVD inte talar om är att det är först på senare år som akutsjukhusen i Stockholm faktiskt rapporterar denna typ av olyckor till olycksdatabasen STRADA och att rapporteringsgraden och kvaliteten på rapporterna förbättras successivt. Så hur det har sett ut år exempelvis år 2007 eller 2009 har vi faktiskt ingen aning om, tänk om det var fler olyckor! Men helt klart är att cyklister singelolyckor som leder till personskador i landet och länet är omfattande till antalet, klart fler än till exempel bilisters singelolyckor och detta har varit känt tämligen många år inom trafiksäkerhetskretsar. Vad som också har varit känt inom dessa kretsar är att en stor del av dessa olyckor kan härledas till brister i cykelinfrastrukturen och brister i drift och underhåll. Det sammanfattas på ett utmärkt sätt av Anna Niska på VTI i rapporten ”Cykelvägars standard – en kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll”. Se också min bloggserie ”Titta en cykelbana…”, där ser vi tydliga exempel på vilka brister som cyklister möter på sina färder, brister som många gånger skulle vara otänkbara på våra gator och vägar. Vad har då gjorts för att motverka och komma till rätta med det stora antalet singelolyckor bland cyklister? Det tragiska är att i stort sett inget av det omfattande trafiksäkerhetsarbetet som bedrivits i Sverige sedan beslutet om Nollvisionen 1997 har varit inriktat på cyklisters singelolyckor. Undantaget är det heliga mantrat CYKELHJÄLM (som nu verkar på gång att ersättas/kompletteras av skyddsdräkten!). Fokus har varit på biltrafiken. Det skulle vara kul att se hur trafiksäkerhetsinvesteringarna på Vägverket/Trafikverket har fördelats på de olika trafikantgrupperna! Miljarder har lagts ner på att mildra konsekvenserna av bilisters singelolyckor - vägräcken, vajerräcken, eftergivliga stolpar, förlåtande vägmiljöer, forskning och utveckling, Euro NCAP och inte minst vad bilindustrin gjort i bilarna. Jämför det med vad som gjorts för cyklister! Och detta trots att gruppen skadade cyklister är större än skadade bilister. Är detta ett målinriktat och effektivt trafiksäkerhetsarbete?

Och nej, det är inte livsfarligt att cykla. Det farliga är att inte cykla!

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet sjuttio med siffror i fältet här


Kommentarer


2012-08-22 22:17   Sören Johansen

Anmärkningsvärt att man i slutklämmen av artikeln ändå skyller på cyklisten/cykeln (exempelvis bromsarna) när det är så uppenbart många brister i cykelfärdvägarna. En konsekvent tydlighet i hur cykelvägarna går, leder automatiskt till en attitydändring hos bilisterna när de också kan se var cyklisterna skall ta vägen. Det räcker inte att bara åtgärda en del av vägarna, för cyklister tar sig fram snabbaste vägen. Alla vägar där cyklister färdas, speciellt i stadsmiljö, måste förses med cykelbanemarkering. Detta är dyrt men det går att genomföra - det finns flera fina exempel att se i Danmark tex. Köpenhamn eller Odense där man konsekvent har ändrat/markerat ALLA korsningar för hur cykeltrafiken skall gå. Och alla gator har tydligt markerade banor för cyklister där bilar ej får färdas.

 

2012-08-22 08:14   Magnus Lagher

Ett första steg är att ifrågasätta bilismen som norm.

 

2012-08-22 07:28   Krister Isaksson

Jon, var i texten skyller jag trafikbrott på väglag? Förstår inte riktigt...
Om du tittar på bilderna i bloggserien "Titta en cykelbana..." så har jag svårt att se hur mycket personligt ansvar vi kan kräva av cyklister. Ska man ALLTID vara redo på att det finns betonggrisar på cykelbanan, att det växer in träd och buskar på cykelbanan, fordon och studsmattor på cykelbanan osv. Betvivlar starkt att det skulle utkrävas något personligt ansvar av en bilförare om hon/han råkade ut för något liknande på vägen. Det personliga ansvaret som skulle utkrävas är snarare av den gatuingenjör, entreprenör, fastighetsägare som placerade ut föremålet mitt i körbanan utan tillstånd och utan tillräcklig skyltning och reflexer.

Olof, inget twitter!

Per, visst är det fascinerande med alla dessa suggor och bommar på cykelvägarna. Motivet till varför de kommer upp är många gånger verkligen godtyckliga. Och om de nu är till för att hindra biltrafiken, varför kan de inte vara lite mer "cykelvänliga" så att man enkelt kan passera dem? Tyvärr finns det en hel del cykelolyckor, ja tom dödsolyckor, registrerade vid dessa typer av hinder.
I Holland har man tagit fram en typlösning för hur dessa "Bilhinder" ska utformas, mycket med tanke på att de ska vara "cykelvänliga" och säkra för cyklister. Malmö är en av få kommuner i landet som har tagit fram riktlinjer ang. avspärrningar av cykelbanor, så här lyder den:

Cykelbanor avspärrning

Gatukontoret har tagit som policy att endast i extrema undantagsfall sätta upp avspärrningar över våra cykelvägar.
Anledningarna är bland annat följande:
1) Risken är stor för att någon cyklist i mörker skall köra på och allvarligt skada sig.
2) Hindret försvårar eller rent av gör det omöjligt att sköta driften på ett effektivt sätt. Speciellt gäller detta renhållning och vinterväghållning.
3) Om cyklister varje dag måste sakta ner eller rent av stiga av cykeln för att kunna passera hindret, kommer de med all sannolikhet att välja en annan väg. Värst vore om de då väljer att cykla längs en bilgata. Hela idén med cykelbanor är då förfelad.
4) Alla typer av cyklar kommer inte igenom de avspärrningar som behövs för att hålla undan mopeder, t.ex. handikapp cyklar, tandemcyklar och cyklar med packfickor eller barnsadel.
5) Om cykelbanan är rätt skyltad, är det sedan polisen som har att övervaka att de regler och förordningar vi har i samhället efterlevs.

Bra Malmö!

 

2012-08-22 01:19   Per Cronholm

Det är märkligt att man försöker öka säkerheten för bilister genom att ta bort hinder UTANFÖR vägbanan, som bilisterna alltså bara krockar med då de misslyckas att hålla sitt fordon på vägen. Säkerheten för cyklister anses öka genom att uppföra hinder PÅ cykelbanan, i form av cementsuggor, kanter och räcken.
Ibland sätts suggorna ut för att hindra att bilister kör på cykelbanan, jag har ett sånt ställe på vägen till jobbet. Men tvingas jag dagligen snirkla förbi dessa två gånger om dagen med risk att fastna och ramla. Sannolikheten att möta en olaglig bilist här känns mycket låg...

 

2012-08-21 18:24   Christian

Här är Anders Ekegrens eget inlägg om saken.

http://andersekegren.wordpress.com/2012/08/20/cykelolyckorna-okar-tuffare-klimat-med-hogre-hastigheter-och-brister-pa-cykelbanorna-ar-orsaken/

 

2012-08-21 17:39   Krister Isaksson

Kommunalrådet i Solna verkar inte vara så uppdaterad om Danmark och KPH, där arbetar man med ny supercykelstier och en ny cykelstrategi som till stora delar handlar om att ÖKA cyklisters hastighet, korta restider och stärka cykelns konkurrenskraft!

 

2012-08-21 17:24   Christian

Varje gång cykelolyckor kommer upp, står det en polis eller politiker beredd att hoppa fram med förslag till åtgärder tagna direkt ur den egna fantasin.

 

2012-08-21 11:50   Jon Jogensjö

Håller med i allt. Infrastruktur för cykel är ofta ett skämt. Men olyckligt att i sammanhanget trafiksäkerhet inte beröra det personliga ansvaret att hålla tillräckliga säkerhetsmarginaler. Det är redan ett problem idag hos många cyklister och kommer att bli allt större ju fler som börjar cykla. Att bara kopiera de motorburnas retorik "det är vägen det är fel på" kommer inte att hålla i längden. Motortrafiken har ju fått enorma summor för tekniska förbättringar på fordon och infrastruktur, och ändå dras de med väldigt många trafikolyckor. Forskning vid VTI pekar i samma riktning, nästan alla trafikolyckor beror på individens medvetna felhandlingar.
Slutsats: Bygg ut infrastruktur för cykel mångdubbelt. Sluta skyll trafikbrott på väglag.

 

2012-08-21 10:50   Olof

Ibland känns det som tidningarna bara vill skapa artiklar oavsett vad.

btw. Finns det ngn twitter man kan följa för att se nya inlägg på din blogg?

 

2012-08-21 09:40   Oscar Hellström

"Lugnare tempo i Danmark".... tillåt mig småle. Det blir så oerhört löjligt när folk (i just detta fall alltså ett kommunalråd i Solna, men det kunde varit vem som helst) helt uppenbart drar en rövare och hoppas att ingen annan ska veta att man bluffar.

 


Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!