Motormännen, inte imponerad - Krister Isaksson | Bicycling.se

Krister Isaksson


Trafikplanerare, cykelexpert, storfiskare. Här skriver jag om cykel i stort och smått. Och givetvis lite annat!

Följ Krister på twitter: @KristerIsaksson

Etiketter

 1. > 2+1-väg
 2. > Arbetsgivare
 3. > Arkitektur
 4. > Barn
 5. > barncykel
 6. > Belysning
 7. > Bicycling
 8. > Bilhinder
 9. > Botkyrka
 10. > Broar
 11. > cargobike
 12. > Cykelbloggare
 13. > Cykelbox
 14. > Cykelfrämjandet
 15. > Cykelglädje
 16. > Cykelhjälmslag
 17. > Cykelinfrastruktur
 18. > Cykelparkering
 19. > Cykelpendling
 20. > cykelplanering
 21. > Cykelpolitik
 22. > Cykelresa
 23. > Cykelstad
 24. > Cykeltunnel
 25. > Cykelöverfart
 26. > Cykla höger vid rött
 27. > Cykla med barn
 28. > Cykla till jobbet
 29. > Cykla till skolan
 30. > Cyklande barn
 31. > Danmark
 32. > Davos
 33. > Debatt
 34. > Design
 35. > Desire lines
 36. > Drift & underhåll
 37. > Däck
 38. > Elcykel
 39. > Felanmälningssystem
 40. > Framkomlighet
 41. > Gatubantning
 42. > Groningen
 43. > Grus
 44. > Gå på cykelbanan
 45. > Gång- och cykelbana
 46. > Gästbloggare
 47. > Hinder på cykelbanan
 48. > Hinderbana
 49. > Hjälm
 50. > Hjälmlag
 51. > Holland
 52. > Humor
 53. > hållbart samhälle
 54. > Kläder
 55. > kollektivtrafik
 56. > Konfliktdesign
 57. > Konst
 58. > Köpenhamn
 59. > Lastcykel
 60. > Lådcyklar
 61. > Lånecyklar
 62. > Lövhalka
 63. > Media
 64. > Miljö
 65. > Motormännen
 66. > Nacka
 67. > Nationell cykelstrategi
 68. > Nederländerna
 69. > New York
 70. > Nollvisionen
 71. > Norra Djurgårdsstaden
 72. > Nya Slussen
 73. > Omklädningsrum
 74. > Packning
 75. > Polisen
 76. > Politik
 77. > Popup-cykelbana
 78. > Regional cykelplan
 79. > Regionala cykelstråk
 80. > Rullstolscykel
 81. > Ryggsäck
 82. > Rödljuscykling
 83. > Samhälls- och trafikplanering
 84. > Samhällsekonomin
 85. > Shimano
 86. > Självkörande fordon
 87. > Skärmar
 88. > Snabbcykelväg
 89. > Sollentuna
 90. > Solna
 91. > Sopsaltning
 92. > Sportcyklist
 93. > Stadsgata
 94. > Stella Fare
 95. > Stockholm
 96. > Stockholms Handelskammare
 97. > Stolpar i cykelbanan
 98. > Svensk Cykling
 99. > Svängfest
 100. > Torkrum
 101. > Trafiklagstiftning
 102. > Trafikmaktordning
 103. > Trafikplanering
 104. > Trafikrapportör
 105. > Trafikregler
 106. > Trafiksignaler
 107. > Trafiksäkerhet
 108. > Trafikverket
 109. > Täby
 110. > Tävling
 111. > USA
 112. > Vintercykling
 113. > Vinterpendling
 114. > Vinterväghållning
 115. > VTI
 116. > Vägarbeten
 117. > Väjningsplikt
 118. > Västerbron
 119. > Växtlighet
 120. > Åland
 121. > Önskelista
 122. > Örbyleden

Motormännen, inte imponerad

18 apr 2013
av: Krister Isaksson

 


DN 2013-04-17

Är det verkligen cyklisters regelöverträdelser ni ska fokusera på och är receptet utbildning i skolan? Har ni inte fullt upp med era egna medlemmars och andra ”motormäns” regelöverträdelser och de miljö- och trafiksäkerhetsproblem de skapar? Beteenden och överträdelser som är ett avsevärt större trafiksäkerhetsproblem än vad cyklisters rödljuscyklande är. Se här ett axplock från polisens övervakningskampanj ang. aggressiv körning från förra året i Stockholms län:

Sammanlagt rapporterades 974 st för trafikbrott under veckan

 • 548 st som körde för fort
 • 103 st som kört körförbudsbelagt fordon
 • 26 st för att ha haft för kort avstånd till framförvarande bil
 • 193 st för olovlig körning
 • 148 st för att ha kört bil påverkade av alkohol eller narkotika
 • 60 st för att ha kört bil utan säkerhetsbälte
 • 80 st cyklister har cyklat mot rött

Så Motormännen, vad är receptet för dessa fordonsförares regelöverträdelser? Mer trafikutbildning i skolan? Det är ju också tydligt att innehav av körkort är inte någon större garanti för att uppnå någon högre regelefterlevnad, varken för bilister eller cyklister (ja, många cyklister har körkort!). Trafikverkets senaste nationella hastighetsmätningar visar ju att 54 procent kör konstant för fort, bland yrkesförare är det så många som 70 procent. Eller för att citera Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket: ”Det gäller nästan genomgående för yrkestrafik och tung trafik att man kör över hastighetsgränserna. Det är riktigt problematiskt både säkerhetsmässigt och miljömässigt”. Enligt beräkningar från Trafikverket skulle ca 150 liv per år sparas om vi alla höll hastighetsgränserna när vi kör bil. De som supit och knarkat och sedan kör bil är klart överrepresenterade i olycksstatistiken, antalet ökar och de är en stor fara för omgivningen/tredje man. De som kör utan körkort har ofta fått körkortet indraget för tidigare allvarlig trafikförseelse.

Vad skulle då ett minskat rödljuscyklande innebära vad gäller trafiksäkerhet och riksdagens mål att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken? Inte särskilt mycket är svaret för det är inget större trafiksäkerhetsproblem. Motormännen ger ju själva detta svar, men uppenbarligen utan att förstå det. Om nu så många cyklar mot rött som Motormännen påstår och det var ett stort trafiksäkerhetsproblem så skulle detta med all tydlighet återspeglas i olycksstatistiken. Det gör det inte. Men missförstå mig inte, det är ett problem att trafikanter inte respekterar och följer trafikreglerna. Det kan hanteras på olika sätt, knappast på det amatörmässiga sätt som Motormännen föreslår. Baserad på en studie som inte ens når upp till grundskolevivå och sedan försöker de dra slutsatser och presentera dessa som generaliserbar fakta. Det handlar snarare om att gå från ett regelverk och en infrastruktur som är starkt bilorienterad till ett regelverk och infrastruktur som är mer balanserad och anpassad för en modern stad där cykeltrafiken har en framträdande och viktig roll.

Tillåt mig ett konkret och tydligt exempel, grön våg för cykeltrafik på Götgatan. Sträckan motsvara mycket väl den sträcka och just den trafiksignal som Motormännen valde för sin så kallade studie, Sveavägen. En sträcka på 800 meter med 8 st trafiksignaler. Tidigare fanns en grön våg söderut programmerad för 41 km/t på denna sträcka vilket fick till följd att det blev återkommande start och stopp för cyklister (få klarar ju av att från stillastående komma upp i den hastigheten på cykel och hinna till nästa trafiksignal). Vid en trafiksignal, nästan en kopia på den trafiksignal som Motormännen valde i sin studie, som enbart reglerar ett övergångställe och inte korsande biltrafik var rödljuscyklandet upp i nästan 70 procent. Det var tidigare en av polisens favoritplatser att just övervaka cyklister.Götgatan, vid Skatteskrapan. Signalreglerat övergångsställe. Bild: Google Maps


Sveavägen, vid Handelshögskolan. Platsen Motormännen valde för sin studie. Signalreglerat övergångsställe. Bild: Google Maps

Det som sedan hände var att Trafikkontoret programmerade om den gröna vågen till en hastighet av 20 km/t, dvs. en mer cykelanpassad hastighet. Rödljuscyklandet vid den tidigare nämnda trafiksignalen sjönk från 70 till 10 procent. Restiden på sträckan sjönk med 1 min 20 sek, så även för biltrafiken då det i rusningstid mycket sällan går att köra grön våg i 41 km/t. Vi ser här tydliga synergieffekter, färre som cyklar mor rött, kortare restid för cykel- och biltrafiken, jämnare hastighet och lägre utsläpp. Kanske skulle Motormännen kräva att utbildningsinsatserna ska riktas mot andra områden än skolan, exempelvis trafikplanerare, trafikingenjörer och så kallade ”signalister”? Här kan ni läsa mer om vad som kan göras för att bättre anpassa trafiksignaler till cykeltrafik.

Nu över till Motormännens så kallade studie som delar av media svalde med hull och hår, så mycket för reflekterande och kritiska journalister och redaktörer. Motormännen inleder texten om studien på sin hemsida med:

"Sex av tio cyklister kör mot rött i svenska storstäder. Det visar en undersökning som Motor har gjort. Samtidigt ökar andelen dödade och svårt skadade cyklister i trafiken."
"Cykilister som susar fram i höga farter har ökat snabbt. inte minst i storstäderna. De flesta bilister i Stockholm, Göterborg och Malmö kan vittna om hur de nästan har krockat med en framfusig cyklist."

Det är en text, slutsatser och påståenden som heter duga det. Det första jag fastnar för i artikeln ovan är ”väl valda trafikljus”. Det låter ju vetenskapligt och trovärdigt. Något som ger en samlad och korrekt bild av hur rödljuscyklandet ser ut i dessa städer. Så hur har då Motormännen genomfört studien, vilka platser har de valt ut för att som de gör dra så långtgående slutsatser? Över till deras hemsida igen där de presenterar studien: Här redovisar de att de har stått på en plats i varje stad, i Stockholm gjordes 300 observationer, i Göteborg 205 och i Malmö 200. Totalt 705 observationer. Känns detta seriöst och professionellt, att utifrån 705 observationer på endast 3 platser fördelade på tre städer komma med slutsatsen: "Sex av tio cyklister kör mot rött i svenska storstäder". Städer där det varje dygn genomförs 100 000-tals cykelresor.

Jag har själv genomfört ett antal studier ang. rödljuscyklande, då med en blandning av korsningstyper och trafiksignaler. Det har handlat om tusentals observationer och detta enbart i en stad. Medeltalet för rödljuscyklandet när man lägger samman dessa olika studier, korsningar, trafiksignaler och observationer hamnar runt 20 procent. Återigen så är det slående hur yrkestrafiken utmärker sig då cykelbudens rödljuscyklande är över 50 procent. Stora komplexa korsningar som exempelvis Norrtull, Skanstull och Hornstull har tämligen få som rödljuscyklar. Mindre, överblickbara, korsningar och friliggande, signalreglerade, övergångsställen har högre andel rödljuscyklande. Här kan ni läsa vad cyklistern själva tycker om trafiksignaler.


Rödljuscykling i Stockholm

Kan inte låta bli att undra vad allt detta handlar om. Att Motormännen återkommande gör dessa utspel och generaliseranden om cyklister. Gärna tillsammans med någon pratglad polisman som har lika dålig täckning för sitt generaliserande. Känner Motormännen sig så utsatta och ifrågasatta att de måste utmåla cyklister som ”fiende nr 1”? Uppenbarligen och dessvärre, innan vi har en bättre och acceptabel infrastruktur för cykeltrafik, får vi väl räkna med att Motormännen och vissa polismän fortsätter att peka ut och i kör stå och sjunga och generalisera om cyklister på mycket lösa grunder.

På ett personligt plan blir jag mycket illa berörd av Motormännens agerande. Under mina år som cykelplanerar har jag utrett flertalet av dödsolyckorna mellan högersvängande lastbilsförare och cyklister i Stockholm under 2000-talet. I nästan samtliga fall har dessa cyklister följt trafikreglerna, bl.a. stannat för rött och placerats sig där reglerna föreskriver. Straffet för att följa reglerna blev döden. De hade sannolikt levt om det cyklat mot rött. Dessa olyckor är fruktansvärda tragedier där föräldrar mist en dotter, barn förlorat sin mamma, en make sin hustru och en lastbilsförare som bär med sig denna tragedi för resten av sitt liv. Olyckorna, genomgångar av olycksplatser, av fordonen, av vittnesuppgifter och samtal med anhöriga har påverkat mig djupt. Att då i detta sammanhang ta del av Motormännens undermålig fakta, påståenden och närmast raljerande över cyklister gör mig minst sagt upprörd och arg.

Maria Spetz, VD på Motormännen, jag tycker du och din organisation kan visa dessa människor större hänsyn och respekt genom att föra en professionell och seriös diskussion ang. cykeltrafik.

 

Relaterade inlägg:

I väntan på grönt:

 

Kategorier:
Cykelkultur 

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet åttiofyra med siffror i fältet här


Kommentarer


2013-04-22 06:45   Peter

Erik, det är lugnt.
Samma kan man säga om Södra långgatan i Malmö. Gatan ligger i en del som heter Lugnet. Gatan slutar mot den stora gågatan i Malmö och där finns inget trafikljus på 200m avstånd från den gatan. Hur Motormännen kan hitta cyklister där som kör mot rött är mig en gåta. Har man inte bättre koll så är det bättre att inte säga något.

 

2013-04-21 20:30   Krister Isaksson

Eva, stort tack för dina ord, de värmer och jag ska försöka hänga i!

 

2013-04-20 13:15   Eva

Vilket lågvattensmärke av Motormännen, vad tjänar de på detta? Krävs ju inte särskilt mycket bildning för att se att det är helt omöjligt att dra de slutsatser som de gör. Kanske är det vissa andra som bör sätta sig vid skolbänken så att vi kan få till en vettig och mer fruktsam dialog och diskussion?

Krister, det är en fröjd att följa och läsa din blogg, häng i!

 

2013-04-19 23:02   Erik johansson

Peter, ursäkta det var inte rätt koordinater i Malmö, Stockholm är korrekt, men Göteborg var lite löst angiven.

Södra långgatan i Malmö: http://osm.org/go/0NcLrPnR4--?m

 

2013-04-19 15:00   Peter

Erik,
Om det är rätt koordinater för Malmö så är det en fyrvägskorsning med stopplikt från alla håll och inga rödljus.
I övrigt så har Malmö stad ordnat så att cyklister, som har separat bana vid reglerade korsningar, får grönt ljus ca 30sek innan bilisterna.

 

2013-04-19 12:06   Krister Isaksson

Erik, och inte bara "alla cyklister", det jag också har invändningar mot är hur MM kan uttala sig om rödljuscyklandet i HELA städer. I Stockholm har de stått på EN plats, Sveavägen vid Handelshögskolan, gjort 300 observationer och ur detta material kommer, för att citera MM: "Motor har undersökt hur många cyklister som kör mot rött i Stockholm". Här målas alltså en bild upp att det är 63 procents rödljuscyklande i HELA Stockholm. Möjligtvis kan de säga något om rödljuscyklandet vid trafiksignalen på Sveavägen vid Handelshögskolan i Stockholm de timmar under rusningstid de stod där...
Du visar ju klart och tydligt det jag också för fram i min text att det är mycket stora variation beroende på plats och det är även så att det varierar beroende på tid på såväl dygnet som året.

 

2013-04-19 11:06   Gbgcyklaren

Tack för länkningen. Ska länka tillbaka lite senare.

 

2013-04-19 10:45   Erik Johansson

Jome: du försvara en artikel med statistik som är producerad för att föra Motormännens vision om trafikutbildning vidare. Krister nämner att det är bra att välja en större variation av övergångsställen innan man kan uttala sig om "alla cyklister". Väder kanske spelar in, men hur ska vi veta det.


Detta är platserna Motormännen gjorde sin undersökningar på, lite osäkert eftersom de inte uppgav exakta platser, jag tror cykelvägar (blåa) och gångbana (röd) ska vara korrekta:

Göteborg, 46%, http://osm.org/go/0YSAV3iwV--?m

Trafik i stan mätte på samma gata och får mellan 10% och 30% rödljuskörning.
http://trafikistan.se/de-cyklar-ju-mot-rott/


Stockholm, 63%, http://osm.org/go/0bC2O1tOL--?m

I Stockholm är det ingen som helst konflikt med annat än med gående, i och för sig så hanteras cykelbanan temporärt som bilväg där så man behöver vänta ganska korttid på det trafikljuset. Många kör motrött här


Malmö, 60%, http://osm.org/go/0NcLronC2-?m

Ser ut som en bakgata, vet inget om den men förutsätter att så är fallet.Låt oss säga att de mätvärden vi har nu är 10%, 20%, 30%, 46%, 60%, 63% säger väl något om att man kan få vad man vill på "väl valda trafikljus".

 

2013-04-18 23:01   Ulrika Lind

Att gå mot röd gubbe är inte tillåtet, men heller inte belagt med straff. Så det är många ( massor) gångtrafikanter som totalt struntar i signalerna. Om en sådan person sen plockar fram cykeln så fortsätter man med samma beteende. Man ser sig inte som fordonsförare, utan som gångtrafikant på hjul. Och hur lilla jag uppför mig i trafiken kan ju inte spela någon som helst roll i det stora hela.. Då kan man ju också stämma in i hatacyklistkören, för det gäller inte mig.
Sen underlättar det inte att trafiksignalerna inte är anpassade för cyklister, intervallerna är orimligt långa. För att korsa Götgatan lagligt så måste man vänta närmare två minuter, ofta utan att det kommer en enda bil under en av dessa. Det är nästan 10% av min restid, bara på ett enda rödljus. När det väl slår om så är det grönt i 20 sekunder.

 

2013-04-18 19:50   Krister Isaksson

Jome, det är bara för dig eller andra att vända sig till Trafikkontorets trafikplaneringsavdelning och höra om du kan få ta del av alla de sk konfliktstudier som bl.a. genomförts på Hornsgatan, Götgatan, St Eriksgatan , Tegelbacken mm. Tyvärr är det inte alltid möjligt att ta med sig mtrl när man byter arbetsgivare annars hade jag lagt ut även detta. Detta hindrar mig inte att dela med mig av den kunskap jag har.

 

2013-04-18 19:49   Jon Jogensjö

Visst är cyklisters rödljuskörning ett stort och allvarligt problem. Förutom själva rödljuskörningen smittar det av sig till andra trafikanter, att det inte är så viktigt att följa trafikregler. Det finns egentligen ingen anledning att i just detta läge påtala att bilister orsakar fler olyckor. Då hamnar man på samma pajkastningsnivå som Motormännen och det blir en destruktiv utveckling. Däremot är det viktigt att belysa och kritisera de grumliga motiv Motormänen har, och hur de genomfört sin "undersökning". Sen är det troligen lite smartare om cykelorganisationer som cykelfrämjandet publicerar liknande underökningar om farliga beteenden som trafikanter på cykel väljer. Och motororganisationerna kan publicera undersökningar om trafikanter i motorfordon. Om den "egna" organisationen kommer med pekpinnar biter det bättre tror jag. Eller ännu bättre, en gemensam kampanj för att sätta fokus på att trafikanten ansvarar för tillräckliga säkerhetsmarginaler.

 

2013-04-18 19:44   Erik

Motormännen har nu en artikel om 50% kör för fort vid skolor. Detta är helt i linje med efterlevnaden i deras rödljuscykel artikel. Finns tydligen inget behov av utbildning av dessa trafiksyndare dock. Fast dom är ju redan utbildade och har körkort. Undrar hur motormännen ser på den logiken?

 

2013-04-18 19:31   jome

M har studien gjord i tre städer och fler korsningar än NTFs studie. Totala antalet studerade är jämförbart, medelvärdet av rödljuskörningar är 56% i Ms studie. Det är rimligt att anta att det i praktiken är en bredare studie än NTFs (där man dessutom utelämnat vissa rödljusåkare). Skulle vara bra om du kunde lämna tydligare uppgifter om de tusentals observationer du har som bakgrund för dina åsikter.

 

2013-04-18 19:11   Krister Isaksson

Jome, som jag skrev så är det flera studier, vissa som jag har tillgängliga, andra inte, som totalt handlar om tusentals observationer. Motormännen hade 300 observationer i Stockholm, kan inte se hur det är jämförbart med 1200.

 

2013-04-18 19:05   jome

ser att den graf du publicerat (från NTF, samma källa som min text nedan) har ett underlag på ca 1200 cyklister vilket är jämförbart med M:s undersökning. I NTFs studie har de tyvärr glömt att redovisa de som tjuvstartar på rött, vilket gör att antalet rödljuskörningar kan vara högre. Studien är också 8 år gammal, och det kan vara så att andelen rödljuskörare ökat sen dess. det är dessutom troligt att vädret vid mätningen påverkar andelen rödkörare.

vad gäller M så har de också gjort undersökningar av bilister på liknande sätt och kommit fram till att det syndas med rödljuskörning - vilket som du säkert håller med om - betecknas som alarmerande. Det kan ju vara så att M vill ha bättre ansvarstagande/laglydighet för alla - även cyklister..

 

2013-04-18 18:59   Krister Isaksson

Jon, är "...inte har någon som helst betydelse för trafiksäkerheten" en lite väl hård slutsats? Vet vi hur det skulle se ut utan krav på körkort?

 

2013-04-18 18:27   Jon Jogensjö

Bästa slutsatsen är ju att körkortsutbildningen för bil inte har någon som helst betydelse för trafiksäkerheten. Forskning vid VTI visar att nästan alla trafikolyckor i motortraflk beror på medvetna felhandlingar.
Motormännen tar ett tydligt steg ner i sandlådan med denna kampanj, och ökar generaliseringarna och gruppindelningen och pajkastningen mellan olika trafikslag.

Istället behövs en gemensam kampanj där organisationer för alla trafikslag samarbetar, där fokus läggs på att tydliggöra det personliga ansvaret för alla trafikanter att hålla tillräckliga säkerhetsmarginaler.

 

2013-04-18 18:25   Krister Isaksson

jome, absolut och ett sätt att motivera är ju att inte bli behandlad som en "leksakstrafikant" och få tillgång till ett vettigt trafiksystem

 

2013-04-18 18:22   Krister Isaksson

Anders, tack!

 

2013-04-18 18:07   jome

Cyklister behöver få kunskap om och bli mer motiverade att ta sitt Nollvisionsansvar genom att följa trafikregler, t.ex. när det gäller trottoarer, väjningsplikt vid cykelöverfarter, användning av belysning och reflexer i mörker samt ringklocka.

 

2013-04-18 17:54   anders nyström

Mycket bra skrivet. Instämmer helt //Anders Nyström Västernorrlands Cykelförbund

 

2013-04-18 15:28   Krister Isaksson

Erik, tack! Självklart kan det vara många samverkande faktorer som spelar in. Sen kan de rödljusen som tas upp hanteras på annat sätt, jag tog upp grön våg. Ett annat och som finns på andra sidan gatan på Götgatan är att leda cykelbanan förbi/till höger om signalen. Mycket vanligt i Holland och i Danmark kan cyklister undantas vid dessa signaler. Lösningar finns alltd, bara man vill...

 

2013-04-18 15:00   Erik Johansson

Baserat på hur jag uppför mig i trafiken så tror jag att ökat antal cyklister innebär minskad antal rödljuskörningar, alltså att om det är många cyklister som stannar så väljer många rödljuskörare att stanna istället för att bränna förbi.

Alltså infrastrukturförbättringar är snarare en katalysator så vi får en större mängd cyklister. Fast de där rödljusen ni nämner, alltså där det inte är korsande trafik och med få gående, kommer nog alltid ha problem med rödljuskörning. :-/

Bra skrivet om rödljuskörning, synd att ribban sattes så lågt av motormännen.

 

2013-04-18 14:58   Krister Isaksson

Appel, så kallad slussning på platsen, allt för att upprätthålla så bra framkomlighet för biltrafiken som möjligt. Gående och cyklister får betala priset...

Och nu kan jag inte låta bli, är det någon grupp som vida slår cyklister vad gäller rödljus och där det faktiskt går att utläsa ett samband i olycksstatistiken så är det gående. Mätningar som genomförts på ett antal huvudgator i Stockholm visar på andelar runt 50 procent. Så här har vi ett trafiksäkerhetsproblem men det är väldigt sällsynt att vi ser samma utfall och utspel från Polis, Motormän etc. när det gäller gående. Undrar varför?

 

2013-04-18 14:52   Krister Isaksson

Holger, under 2000-talet har i snitt en cyklist per år omkommit i konflikt med högersvängande lastbilsförare, majoriteten av dem vid trafiksignaler och där cyklisterna följt signalregleringen. Under samma tidsperiod finns det EN misstänkt (jag tror det aldrig gick att klarlägga fullt ut) rödljuscykling som innbar att cyklisten omkom (Götgatan/Ringvägen)

 

2013-04-18 14:50   Appel

Cykelsignalerna i korsningen Drottningholmsvägen / Mariebergsgatan (Fridhemsplan) borde också programmeras om. Det är rött olidligt / ologiskt länge för cyklister vilket gör att många cyklar mot rött.

 

2013-04-18 14:41   Holger

Är det en rätt slutsats att dra att mer cyklister omkom i Stockholm som gjorde allting rätt än som har cyklat mot rött?

 

2013-04-18 14:38   Per Soler

Givetvis en korrekt jämförelse. Funderar själv ofta på betydelsen av olika parametrar (t.ex. argument och fakta) för att öka stödet för cykling. Drar vi paralleller till andra områden som kräver politiska beslutsprocesser så har rationella argument ofta långt ifrån den betydelse som många tror.

 

2013-04-18 14:27   Krister Isaksson

Per, nu tar jag mig friheten och blir lite "ovetenskaplig"! Jag brukar då och då jämföra med att om vi som bilister råkade ut för det som vi i trafiksystemet råkar ut för som cyklister, vad skulle hända då? Ja, eftersom vi är på väg, vi ska någonstans, så skulle vi göra det vi som individ ansåg bäst för oss själva för att ta oss fram och komma vidare. Detta skulle ju då innebära att en del av oss självklart kommer att bryta mot ett antal trafikregler.

 

2013-04-18 14:05   Per Soler

Hej igen Krister och tack för ditt svar!

När det gäller att det har betydelse hur vi utformar infrastrukturen för cyklingens status och position så anar jag också mer indirekta samband till det vi kan kalla "cykelkultur": Städer med en dålig infrastruktur har en omogen "cykelkultur" där cyklister oftare bryter mot regler eftersom de känner sig förbisedda. En förbättring i infrastrukturen skulle alltså ge förbättring av t.ex. ljusanvändning, väjningsplikt, riktningsbyten m.m.

Hittar du någon studie så får du gärna svara mig på per.soler[at]gmail.com

 

2013-04-18 13:33   Krister Isaksson

Björn, tack! Ja, nej, nej, ja, ja och nej är mina svar.

 

2013-04-18 13:20   Björn Petersson

Superbra skrivet Krister !
Skickat till DN, TT, SvD, SR, SVT, Motormännen ?

 

2013-04-18 12:50   Krister Isaksson

Per, tack! Låt mig återkomma ang. studier. Kort kan jag nämna att när Trafikkontoret införde sk överanmälan (alltid grönt för cyklister när medlöpande biltrafik har grönt) på cykelsignalen vid Stadsgårdsleden/Vikingterminalen i Stockholm så sjönk rödljuscyklandet kraftigt. Så visst har det betydelse hur vi utformar infrastrukturen. Inom kort, eller om det tom redan är infört, kommer vi se en signaländring vid Tegelbacken här i Stockholm som också kommer att leda till minskad rödljuscykling.

 

2013-04-18 12:37   Krister Isaksson

Anders, tack!

 

2013-04-18 12:37   Krister Isaksson

Magnus, tack!

 

2013-04-18 12:36   Krister Isaksson

Johannes, visst är det fascinerande detta med rödljus och som du säger mycket svårt att diskutera. De mentala spärrarna är påtagliga!

 

2013-04-18 12:34   Krister Isaksson

Markus, tack! Uppenbarligen en organisation som lever i det förgångna och krampaktigt, med näbbar och klor, försöker hålla sig kvar vid något som redan är förbi...

 

2013-04-18 12:21   Per Soler

Hej Krister och tack för en bra post!

Slutsatserna om minskat rödljuscyklande vid grön våg för cyklister torde också kunna ses som en generell slutsats för all regelefterlevnad bland cyklister: en mer cyklistanpassad infrastruktur betyder högre regelefterlevnad bland cyklister. Deltog själv i en förstudie i New York City där en ny cykelbana indikerade tydlig förbättring på en rad olika trafikförseelser bland cyklister. Har letat och letat efter bättre studier som direkt ser på detta samband. Har du något tips?

Jobbar själv idag i Tromsö med cykelplanering och möter ofta det där argumentet att cyklister måste utbildas bättre. Flera norska städer och kommuner har lagt miljoner på att bygga "Trafikgårdar" där barn skulle lära sig att cykla säkert. Problemet är att jag inte har hittat någon studie som stödjer en kunskapsöverföring till den riktiga trafikmiljön. TÖI:s Trafikksikkhetshåndboka pekar nästan på det motsatta: att övningar i skyddad miljö kan ge upphov till riskkompensering.

Tack för ett bra jobb.

 

2013-04-18 12:11   Anders Nilson

Briljant var ordet, skickade ett tips till Mototmännen att lösa på lite INNAN de skriver tramsiga inlägg

 

2013-04-18 11:16   Magnus Billberger

Tack en bra text (nu igen ;-)) Krister!
Man skulle kunna göra en helt analog studie på hur många bilister som syndar mot t ex Trafikförordningen 3 kap 62§ (En förare som närmar sig ett övergångsställe eller en cykelöverfart skall anpassa sitt körsätt så att föraren inte tvingas stanna på övergångsstället eller överfarten.).
Det är nog inga problem att välja ut platser där över 90% av bilisterna bryter mot denna paragraf.

 

2013-04-18 11:07   Johannes Westlund

Det värsta är att detta, som borde vara grundskolenivå, i själva verket till stor del högskolenivå, så enbart de som studerat matematisk statistik på högskola har förutsättningar att se igenom alla brister och problem med undersökningen. Många vanliga svenssons som inte är överakademiserade kommer sannolikt gå på denna propaganda. Det är nästan så att det hade varit bra att försöka få med en debattartikel i typ DN eller dylikt "Nej, rödljuscyklandet är inte 60 procent i storstäder" som på ett enkelt och pedagogiskt sätt sågar motormännens trams, nej... förtal är ett bättre ord, vid fotknölarna.

För övrigt tycker jag det här med rödljuscykling är oerhört spännande. Jag har försökt diskutera det i många sammanhang och det är som att det är en mental låsning. Det spelar ingen roll att det är säkrare att cykla mot rött än att inte göra det, att det dör nån cyklist per år bara i Sverige i den typen av situationer. Reaktionen blir ändå en slags ryggmärgsreflex: "Man ska stanna för rött för så säger lagen, och så är det bara. Annars blir det totalanarki och inbördeskrig och..." Som om man aldrig ändrar lagen annars när man kommer på förbättringar, jo tjena...

Lite samma grej med hjälm också. När man visar på tidsserier som visar att folk börjar bära hjälm, men skadorna inte minskar jämfört med exempelvis fotgängare så blir reaktionen: "Hjälmen är ett superbra skydd och håller du inte med så är du dum i huvudet, så är det bara". Det känns som att prata med människor som utsatts för hjärntvätt...

 

2013-04-18 11:03   Markus

Tack för en viktig text Krister!

Kände mig tvungen att gå in på Motormännens hemsida och läsa lite, och maken till onyanserade artiklar om cykling får man leta efter. Rent skrämmande hur de målar upp av en bild av cyklister som samhällets farligaste individer.

Jag hoppas att de får ta del av din text, för detta gjorde mig uppriktigt ledsen, både som cyklist och som bilist.

 

2013-04-18 10:20   Krister Isaksson

stisse, Tack själv!

 

2013-04-18 10:20   Krister Isaksson

Elin, tack! Ja jag önskar också att nivån kunde lyftas. Vi får hoppas det...

 

2013-04-18 10:17   stisse

Herregud vilket imponerande stycke text, tack för lektionen! :)

 

2013-04-18 10:09   Elin

Tack Krister.

Det är hög tid för en seriös debatt och samverkan för att ta itu med de verkliga problemen, istället för polarisering och häxjakt.

Och hade Motormännen gjort en djupare analys av sin undersökning av dessa tre trafikljus hade de förmodligen kommit fram till ganska intressanta saker. Just de saker du nämner ovan.

 

2013-04-18 08:33   Krister Isaksson

Gbgcyklaren, tack och jag hade redan läst ditt seriösa och välarbetade inlägg/film vilket jag ju borde ha länkat till i inlägget. Nu är det gjort!

 

2013-04-18 08:16   Gbgcyklaren

Bra inlägg. Motormännens siffror lät lite väl märkliga. Har helt annan uppfattning om antalet som cyklar mot rött. Det varierar nog kraftigt mellan olika korsningar.
Kan även här tipsa om min senaste cykelfilm på min blogg. Den visar exempel att när cyklister cyklar för grönt ljus, så kan det för bilister se ut som rött ljus. Det händer mig nästan dagligen. Och ibland händer det att bilister tutar på mig.

http://gbgcyklaren.com/2013/april/film-gront-ljus-for-cyklister-kan-se-ut-som-rott-for-bilister.html

 


Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!