På väg mot cykelhjälmslag? - Krister Isaksson | Bicycling.se

Krister Isaksson


Trafikplanerare, cykelexpert, storfiskare. Här skriver jag om cykel i stort och smått. Och givetvis lite annat!

Följ Krister på twitter: @KristerIsaksson

På väg mot cykelhjälmslag?

21 okt 2017
av: Krister Isaksson

Så här ser Trafikverkets huvudnummer ut i nysatsningen av Nollvisionen 2.0 och cykelsäkerhetsstrategin:

Cykelhjälmen är huvudnumret. Verket kör på i samma gamla hjulspår som tidigare. Utan koppling till annan forskning om cykelolyckor och deras bakgrund eller till andra mål än trafiksäkerhet. Och eftersom hjälmanvändandet inte ökar på frivillig väg och målet med 70 procents hjälmanvändning år 2020 inte kommer att nås så står vi inför – en hjälmlag. Tror ni alla aspekter av ett förbud mot att cykla utan hjälm blir rättvist belysta? Ser jag på programmet ovan så verkar det inte vara så.

Tyvärr finns det inget Trafikverket 2.0 för Nollvisionen 2.0.

Trafikverket skulle kunna prioritera sin verksamhet och bygga framtidens cykelväg - en snabbcykelväg. Som skulle demonstrera hur säker och framkomlig cykelinfrastruktur ska utformas och byggas. I stället begår verket en jätteblunder, de kalkylerar "fel" och säger sig tvingade att skrota den säkra snabbcykelvägen. I stället ska de göra som de brukar - bygga undermålig och farlig cykelinfrastruktur.

Ett verk som skulle kunna ta initiativet och leda utvecklingen mot en bättre och säkerhetshöjande vinterväghållning för cykeltrafik. I stället väljer detta verk att ”följa utvecklingen” - inte leda den.

Trafikverket skulle även kunna ta fram nya råd, riktlinjer och utbildningar vad gäller arbete på väg. Trafikverket har själva genom studier och forskning konstaterat att just cyklister är den trafikantgrupp som drabbas mest vid vägarbeten. Men inte heller här ser vi några initiativ eller något agerande från verkets sida - det är bra som det är. Vilket kommer innebära att vi även framöver kommer få se livsfarliga spjut utmed cykelbanan vid Trafikverkets arbetsplatser.

Vi ser heller inga ansträngningar och initiativ vad gäller tunga fordon och den bristande sikten från förarplatsen. En hjälm hjälper ju föga när människor blir krossade under en lastbil till följd av den dödande vinkeln.

Inga förslag om Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) vilket skulle ge stora effekter för cyklisters säkerhet. Inga förslag om en systematik vad gäller åtgärder i infrastrukturen. Här skulle Trafikverket kunna ta initiativ till en standardisering vad gäller bilhinder på cykelvägar. Så som Trafikverket i Nederländerna arbetar. Så vi slipper alla dessa stenar, betonggrisar och annat skit som slängs ut på cykelvägarna. Och som leder till att människor dödas och skadas. Men så arbetar inte Trafikverket.

Verket använder i stället sin samordnande roll till att arbeta för en hjälmlag med oklara effekter.

Relaterade länkar:

Kategorier:
Cykelkultur 

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet tjugofem med siffror i fältet här


Kommentarer


2017-10-24 17:37   Daniel K

Jag som hoppats att de senaste årens cykeldebatt skulle få en av de största styrande myndigheterna att ta till sig av den kritik och kunskap som förts fram. De verkar dock oförmögna att se längre än näsan räcker. Livsstilssjukdomar dödar oss på löpande band och Verket vill ge de som försöker ändra på det fler hinder att ta sig över. Sanslöst.

 

2017-10-23 13:18   Leonid Kuzmin

Ut ur http://www.cyclecraft.co.uk/digest/effectiveness.pdf:
Cyclists are not alone in suffering head injury as a result of road crashes. From 1987 to 1991 fatalities in Britain due to head injuries were proportioned:
Car occupants 40.5%
Pedestrians 39.1%
Motorcyclists 11.9% despite use of helmets and a lower total distance travelled than by pedal cycle
Cyclists 8.5%
Even greater numbers of head injuries are believed to be suffered by people in the home and at work.

Varför kör vi inte bil med en hjälm på huvudet? Varför promenerar vi inte med en hjälm på huvudet?
Varför sover vi inte med en hjälm på huvudet? ”Hyresgäst i Växjö fick taket i sängen” - https://www.hemhyra.se/nyheter/hyresgast-i-vaxjo-fick-taket-i-sangen/

Ska vi inte kompromissa med vår säkerhet – ska vi ha hjälmen dygnet runt (24 timmar). Ska vi kompromissa och prioritera – ska vi ha hjälmen när vi promenerar, speciellt i vintertid.

 

2017-10-23 07:54   Tom Sim

Cykelhjälm eller bättre cykelvägar och andra omständigheter behöver inte motverka varandra så jag tycker argumenten hönan eller ägget. Vi svenskar har en underlig läggning. Nästa alla vet sina rättigheter men få vet sina skyldigheter, ett av dem är att vi har skyldighet att själva skydda oss och förhindra skador, om den kunskapen hade funnits hos fler hade det inte behövts någon lag. Kanske det beror på att pappa Staten tar hand om oss så vi själva inte behöver ta något ansvar.

 

2017-10-22 18:23   Torbjörn

Ja, du har naturligtvis rätt i det mesta du skriver! Trafikverkets nollvision är hafsverk.
Men vi som har kraschat med huvudet före utan hjälm vet att en hjälmlag kommer att rädda liv och minska mycket lidande! Och kan vi ha en bilbälteslag så kan vi också ha en hjälmlag!

 

2017-10-22 10:32   Leonid Kuzmin

Franklin, J. 2003. Bicycle Helmet Effectiveness–a broader perspective. Commentary: Bicycle Helmet Research Foundation:
"RR30 concludes that 'There is now a considerable amount of scientific evidence that bicycle helmets have been found to be effective at reducing head, brain and upper facial injury in bicyclists'. However, what matters is not the amount of evidence, but the quality of that evidence.
...........................
The principal threats to public health at the beginning of the 21st century are illnesses such as obesity and heart disease, in large part caused by physical inactivity. Cycling has considerable potential to prevent these illnesses, but not if people are deterred from cycling through ill-founded fear of injury or helmet promotion."

Sieg, G. 2016. Costs and benefits of a bicycle helmet law for Germany. Transportation, 43, 935-949:
"This study presents a cost–benefit analysis of a law requiring cyclists to wear a helmet when riding a bicycle in Germany. The cost benefit-analysis takes into account the benefit of increased security when cyclists wear a helmet or use a transport mode that is less risky than cycling. The analysis also considers the cost of purchasing helmets, reduced fitness when cycling is replaced by a motorized transport mode, the discomfort of wearing helmets and environmental externalities. The benefits of a helmet law are estimated at about 0.7 of the costs. A bicycle helmet law for Germany is found to be a waste of resources"

 

2017-10-22 09:26   Susann Tångeryd

"döda vinkeln" heter det, inte "dödande vinkeln". Fast i och för sig kan den ju leda till dödande om det vill sig illa. ;-)

 

2017-10-21 15:56   David

Trafikvärket underhåller och städar inte sin undermåliga infrastruktur för cyklister. De klarar inte ens att bygga efter sina egna förslag som inte är krav.

 


Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!