Så här får cykeln plats! - Krister Isaksson | Bicycling.se

Krister Isaksson


Trafikplanerare, cykelexpert, storfiskare. Här skriver jag om cykel i stort och smått. Och givetvis lite annat!

Följ Krister på twitter: @KristerIsaksson

Etiketter

 1. > 2+1-väg
 2. > Arbetsgivare
 3. > Arkitektur
 4. > Barn
 5. > Belysning
 6. > Bicycling
 7. > Bilhinder
 8. > Botkyrka
 9. > Broar
 10. > cargobike
 11. > Cykelbloggare
 12. > Cykelbox
 13. > Cykelfrämjandet
 14. > Cykelglädje
 15. > Cykelhjälmslag
 16. > Cykelinfrastruktur
 17. > Cykelparkering
 18. > Cykelpendling
 19. > Cykelpolitik
 20. > Cykelresa
 21. > Cykelstad
 22. > Cykeltunnel
 23. > Cykelöverfart
 24. > Cykla höger vid rött
 25. > Cykla med barn
 26. > Cykla till jobbet
 27. > Cykla till skolan
 28. > Cyklande barn
 29. > Danmark
 30. > Davos
 31. > Debatt
 32. > Design
 33. > Desire lines
 34. > Drift & underhåll
 35. > Däck
 36. > Elcykel
 37. > Felanmälningssystem
 38. > Framkomlighet
 39. > Gatubantning
 40. > Groningen
 41. > Grus
 42. > Gå på cykelbanan
 43. > Gång- och cykelbana
 44. > Gästbloggare
 45. > Hinder på cykelbanan
 46. > Hinderbana
 47. > Hjälm
 48. > Hjälmlag
 49. > Holland
 50. > Humor
 51. > hållbart samhälle
 52. > Kläder
 53. > kollektivtrafik
 54. > Konfliktdesign
 55. > Konst
 56. > Köpenhamn
 57. > Lastcykel
 58. > Lådcyklar
 59. > Lånecyklar
 60. > Lövhalka
 61. > Media
 62. > Miljö
 63. > Motormännen
 64. > Nacka
 65. > Nationell cykelstrategi
 66. > Nederländerna
 67. > New York
 68. > Nollvisionen
 69. > Norra Djurgårdsstaden
 70. > Nya Slussen
 71. > Omklädningsrum
 72. > Packning
 73. > Polisen
 74. > Politik
 75. > Popup-cykelbana
 76. > Regional cykelplan
 77. > Regionala cykelstråk
 78. > Rullstolscykel
 79. > Ryggsäck
 80. > Rödljuscykling
 81. > Samhälls- och trafikplanering
 82. > Samhällsekonomin
 83. > Shimano
 84. > Självkörande fordon
 85. > Skärmar
 86. > Snabbcykelväg
 87. > Sollentuna
 88. > Solna
 89. > Sopsaltning
 90. > Sportcyklist
 91. > Stadsgata
 92. > Stella Fare
 93. > Stockholm
 94. > Stockholms Handelskammare
 95. > Stolpar i cykelbanan
 96. > Svensk Cykling
 97. > Svängfest
 98. > Torkrum
 99. > Trafiklagstiftning
 100. > Trafikmaktordning
 101. > Trafikplanering
 102. > Trafikrapportör
 103. > Trafikregler
 104. > Trafiksignaler
 105. > Trafiksäkerhet
 106. > Trafikverket
 107. > Täby
 108. > Tävling
 109. > USA
 110. > Vintercykling
 111. > Vinterpendling
 112. > Vinterväghållning
 113. > VTI
 114. > Vägarbeten
 115. > Väjningsplikt
 116. > Västerbron
 117. > Växtlighet
 118. > Åland
 119. > Önskelista
 120. > Örbyleden

Så här får cykeln plats!

24 jan 2018
av: Krister Isaksson

Under en stor del av min 20-åriga ”cykelplanerarkarriär” har jag fått höra att det finns inte plats för att åstadkomma bra cykelinfrastruktur. Allt är så att säga intecknat och det går inte att ändra på.

Jag är av en liten annan uppfattning och menar att det i stort sett alltid finns plats – det handlar mer om kunskap, vilja och prioritering – att se möjligheterna och inte vara låst av gamla föreställningar om trafiksystemet.

Som detta exempel från västra delen av Stockholm. Ett av västerorts största cykelstråk – det så kallade Hässelbystråket. Sträckan det handlar om går mellan Brommaplan och Åkeshov, ca 850 meter. Befintliga förhållanden för cykeltrafiken är en salig blandning av cykling i blandtrafik och cykling på en smal och dålig dubbelriktad cykelbana.


Den dubbelriktade cykelbanan korsar lokalgatan, självklart med väjningsplikt för cykeltrafiken, och byter sida till en smal dubbelriktad cykelbana


För att kunna mötas på denna cykelbana måste en cykla på gångbanan. Det är ständiga avbrott i cykelbanan till följd av in-/utfarter. Den dåligt utformade cykelbanan gör att många väljer att cykla på gatan istället


Här byter cykelbanan sida igen. Och ännu en gång väjningsplikt för cyklister när sidbytet skall ske.


Här slutar sedan cykelbanan och övergår i blandtrafik


Är detta en miljö som säljer in cykling? För alla typer av cyklister, nya och erfarna, unga och gamla?


Här börjar/slutar cykelbana i västra delen. Väjningsplikt för cykeltrafik som ska ut på gatan. Inte helt enkelt att komma av och på cykelbanan.

Så hur ändrar man på detta och skapar bra förutsättningar på hela sträckan?

Man börjar med att inventera sträckan. Vidare så bjuder man in cyklister till en workshop för att höra vad de tycker om förhållandena och vill se för åtgärder. Sen tar man reda på vad icke-cyklister vill ha och efterfrågar för att eventuellt börja cykla. Sen sätter man upp en målbild – detta vill vi åstadkomma. Sen skissar, analyserar och prövar man sig fram – hur når vi målbilden.

Därefter ritar man upp förslaget. Stöter och blöter med intressenter. Gör eventuella förändringar. Sen skrivs ärendet upp till trafiknämnden och politiken fattar beslut.

Nu kommer hela sträckan att byggas om. Det blir en sammanhängande och separerad dubbelriktad cykelbana, 3,25 meter bred på hela sträckan. Ingen mer växling mellan blandtrafik och dålig cykelbana. Inga flera sidbyten. Cykelbanan fortsätter obruten över till-/frånfarterna vid Åkeshovs cirkulationsplats och korsande trafik får väjningsplikt mot cykeltrafik på cykelbanan. Att det nu blir en sammanhängande cykelbana på hela sträckan innebär också att hela sträckan kan sopsaltas. Sist men inte minst, den hårt belastade cykelparkeringen vid Åkeshovs tunnelbana byggs ut, placeras närmare entrén och övergångsstället mellan entrén och cykelparkeringen höjs upp och hastighetssäkras – allt för att underlätta kombinationsresan cykel-kollektivtrafik.

Illustrationer på den framtida cykelbanan:


Cykelbanan placeras på norra sidan av gatan och cyklister behöver på så sätt inte byta sida någon gång och korsa lokalgatan längre. Parkeringen längs gatan byter sida och läggs utmed gångbanan på södra sidan


Inga fler avbrott i cykelbanan på grund av in-/utfarter då cykelbanan placerats på andra sidan av gatan


Raka spåret - inga fler sidbyten för cyklisterna och ingen mer cykling i blandtrafik då cykelbanan kommer att gå på norra sidan av gatan - hela vägen


För att få plats med den dubbelriktade cykelbanan i detta avsnitt tas ett körfält i anspråk och görs om till cykelbana - cykeln får plats! Korsande trafik får väjningsplikt mot cykeltrafik på cykelbanan vid till-/frånfarterna i anslutning till cirkulationsplatsen. Cykelparkeringen byggs ut och placeras närmare tunnelbaneentrén. 

Se där, det går om man vill och prioriterar. Och det är tydligt att Trafikkontoret och Trafiknämnden gjort det i detta fall - bra jobbat!

Relaterade inlägg:

Kategorier:
Cykelkultur 

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet elva med siffror i fältet här


Kommentarer


2019-09-05 10:46   Sture

Är det bara jag som ser att det kommer stå bilar på cykelbanan som vill ut i rondellen?
Hade varit bättre om det fått plats 1 bil utanför cykelbanan.

 

2018-02-03 14:19   Isabella Gross Alström

Wow! I början av (eller rent av innan) min cykelpendlingskarriär bodde jag i Västerort och var inte så van vid att cykla i trafik i Stockholm. Den där sträckan räddes jag VARJE gång jag skulle cykla och vissa gånger gick jag hellre av för att jag inte ville riskera att bli påkörd. Andra gånger var den det lilla extra hindret som gjorde att jag inte ens tog cykeln. Toppenarbete kring detta!

 

2018-01-31 16:26   Erik

Äntligen! Idag är varje passage på sträckan en obehaglig pulshöjare, särskilt i rådande vinterväglag.

 

2018-01-29 16:04   Bernt Lindberg

Jättebra! Något för Falun.

 

2018-01-27 10:28   Anders Andersson

@Tony Bergman. Jag har sett en hel del kryssmarkeringar uppenbart bortrivna av laviner. Så det är nog bra att de rivs och att säkerheten sitter i huvudet på den som väljer väg och orienterar istället för att folk ger sig ut på fjället med bristfällig kunskap i blind förlitan på att "någon annan" ska svara för säkerheten med kryss. Man måste alltid laga efter omständigheterna och själv göra sitt vägval. Det som var bra och säkert igår är inte nödvändigtvis bra och säkert idag. Det gäller på de flesta av livets områden.

 

2018-01-25 13:06   Tony Bergman

En reflektion:
Mångåriga kryssade säkerhetsmarkeringar på fjäll rivs utan åtgärder.
Mångåriga högklassiga cykelbanor i Stockholm får 10 miljoner per kilometer i åtgärder.
Olika satsar kommuner. Å olika bedöms de faktiska behoven man har.

Tony Bergman

 

2018-01-25 07:14   Mia

Så bra! Sträckan är ett elända att cykla på, särskilt denna årstid då väglaget är under all kritik. Ser verkligen fram mot när detta är klart och sträckan också kan sopsaltas - vilket lyft det kommer att bli! Bra jobbat!

 

2018-01-24 21:07   L. Olsson

Äntligen 🙂 jag är livrädd när jag cyklar på spårig/isig blandtrafik där och ska försöka undvika bli påkörd.

 

2018-01-24 14:46   Joakim Sternö

Härligt! Flera obehagliga passager på den sträckan idag.
Gjort någon beräkning på hur många sekunder KOM:en bör förbättras på sträckan? :)

Delvis relaterat, är det någon planerad uppdatering av sträckan Abrahamsberg-Brommaplan? Den är ju inte så farlig men jämfört med denna sträcka och Abrahamsberg-Stora Mossen kommer den kännas försmådd.

 

2018-01-24 13:37   Krister Isaksson

Erik, tack ändå! ;) Ja släppen är lätta att glömma men ack så viktiga för en tillgänglig och funktionell cykelinfra. Kommer man från el ska till bostäderna på södra sidan ska man ju inte behöva cykla på lokalgatan för att senare kunna angöra cykelbanan, eller behöva stanna och lyfta cykeln över kantstenen upp på cykelbanan. Det ska vara smidigt och lätt - det ska vara CYKELFLOW!

 

2018-01-24 13:19   Erik Johansson

Har berömt detta förr så du slipper det nu. :-) Vill dock nämna att jag gillar de där regelbundna släppen i cykelbanan, tycker ofta att man utesluts från cykelbanor om man inte kommer från "rätt ställe" det kan handla som en kilometer i körbanan innan det finns en uppfart på cykelbanan.

 


Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!