Så här får cykeln plats! - Krister Isaksson | Bicycling.se

Krister Isaksson


Trafikplanerare, cykelexpert, storfiskare. Här skriver jag om cykel i stort och smått. Och givetvis lite annat!

Följ Krister på twitter: @KristerIsaksson

Så här får cykeln plats!

24 jan 2018
av: Krister Isaksson

Under en stor del av min 20-åriga ”cykelplanerarkarriär” har jag fått höra att det finns inte plats för att åstadkomma bra cykelinfrastruktur. Allt är så att säga intecknat och det går inte att ändra på.

Jag är av en liten annan uppfattning och menar att det i stort sett alltid finns plats – det handlar mer om kunskap, vilja och prioritering – att se möjligheterna och inte vara låst av gamla föreställningar om trafiksystemet.

Som detta exempel från västra delen av Stockholm. Ett av västerorts största cykelstråk – det så kallade Hässelbystråket. Sträckan det handlar om går mellan Brommaplan och Åkeshov, ca 850 meter. Befintliga förhållanden för cykeltrafiken är en salig blandning av cykling i blandtrafik och cykling på en smal och dålig dubbelriktad cykelbana.


Den dubbelriktade cykelbanan korsar lokalgatan, självklart med väjningsplikt för cykeltrafiken, och byter sida till en smal dubbelriktad cykelbana


För att kunna mötas på denna cykelbana måste en cykla på gångbanan. Det är ständiga avbrott i cykelbanan till följd av in-/utfarter. Den dåligt utformade cykelbanan gör att många väljer att cykla på gatan istället


Här byter cykelbanan sida igen. Och ännu en gång väjningsplikt för cyklister när sidbytet skall ske.


Här slutar sedan cykelbanan och övergår i blandtrafik


Är detta en miljö som säljer in cykling? För alla typer av cyklister, nya och erfarna, unga och gamla?


Här börjar/slutar cykelbana i västra delen. Väjningsplikt för cykeltrafik som ska ut på gatan. Inte helt enkelt att komma av och på cykelbanan.

Så hur ändrar man på detta och skapar bra förutsättningar på hela sträckan?

Man börjar med att inventera sträckan. Vidare så bjuder man in cyklister till en workshop för att höra vad de tycker om förhållandena och vill se för åtgärder. Sen tar man reda på vad icke-cyklister vill ha och efterfrågar för att eventuellt börja cykla. Sen sätter man upp en målbild – detta vill vi åstadkomma. Sen skissar, analyserar och prövar man sig fram – hur når vi målbilden.

Därefter ritar man upp förslaget. Stöter och blöter med intressenter. Gör eventuella förändringar. Sen skrivs ärendet upp till trafiknämnden och politiken fattar beslut.

Nu kommer hela sträckan att byggas om. Det blir en sammanhängande och separerad dubbelriktad cykelbana, 3,25 meter bred på hela sträckan. Ingen mer växling mellan blandtrafik och dålig cykelbana. Inga flera sidbyten. Cykelbanan fortsätter obruten över till-/frånfarterna vid Åkeshovs cirkulationsplats och korsande trafik får väjningsplikt mot cykeltrafik på cykelbanan. Att det nu blir en sammanhängande cykelbana på hela sträckan innebär också att hela sträckan kan sopsaltas. Sist men inte minst, den hårt belastade cykelparkeringen vid Åkeshovs tunnelbana byggs ut, placeras närmare entrén och övergångsstället mellan entrén och cykelparkeringen höjs upp och hastighetssäkras – allt för att underlätta kombinationsresan cykel-kollektivtrafik.

Illustrationer på den framtida cykelbanan:


Cykelbanan placeras på norra sidan av gatan och cyklister behöver på så sätt inte byta sida någon gång och korsa lokalgatan längre. Parkeringen längs gatan byter sida och läggs utmed gångbanan på södra sidan


Inga fler avbrott i cykelbanan på grund av in-/utfarter då cykelbanan placerats på andra sidan av gatan


Raka spåret - inga fler sidbyten för cyklisterna och ingen mer cykling i blandtrafik då cykelbanan kommer att gå på norra sidan av gatan - hela vägen


För att få plats med den dubbelriktade cykelbanan i detta avsnitt tas ett körfält i anspråk och görs om till cykelbana - cykeln får plats! Korsande trafik får väjningsplikt mot cykeltrafik på cykelbanan vid till-/frånfarterna i anslutning till cirkulationsplatsen. Cykelparkeringen byggs ut och placeras närmare tunnelbaneentrén. 

Se där, det går om man vill och prioriterar. Och det är tydligt att Trafikkontoret och Trafiknämnden gjort det i detta fall - bra jobbat!

Relaterade inlägg:

Kategorier:
Cykelkultur 

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet nittioåtta med siffror i fältet här


Kommentarer


2018-02-03 14:19   Isabella Gross Alström

Wow! I början av (eller rent av innan) min cykelpendlingskarriär bodde jag i Västerort och var inte så van vid att cykla i trafik i Stockholm. Den där sträckan räddes jag VARJE gång jag skulle cykla och vissa gånger gick jag hellre av för att jag inte ville riskera att bli påkörd. Andra gånger var den det lilla extra hindret som gjorde att jag inte ens tog cykeln. Toppenarbete kring detta!

 

2018-01-31 16:26   Erik

Äntligen! Idag är varje passage på sträckan en obehaglig pulshöjare, särskilt i rådande vinterväglag.

 

2018-01-29 16:04   Bernt Lindberg

Jättebra! Något för Falun.

 

2018-01-27 10:28   Anders Andersson

@Tony Bergman. Jag har sett en hel del kryssmarkeringar uppenbart bortrivna av laviner. Så det är nog bra att de rivs och att säkerheten sitter i huvudet på den som väljer väg och orienterar istället för att folk ger sig ut på fjället med bristfällig kunskap i blind förlitan på att "någon annan" ska svara för säkerheten med kryss. Man måste alltid laga efter omständigheterna och själv göra sitt vägval. Det som var bra och säkert igår är inte nödvändigtvis bra och säkert idag. Det gäller på de flesta av livets områden.

 

2018-01-25 13:06   Tony Bergman

En reflektion:
Mångåriga kryssade säkerhetsmarkeringar på fjäll rivs utan åtgärder.
Mångåriga högklassiga cykelbanor i Stockholm får 10 miljoner per kilometer i åtgärder.
Olika satsar kommuner. Å olika bedöms de faktiska behoven man har.

Tony Bergman

 

2018-01-25 07:14   Mia

Så bra! Sträckan är ett elända att cykla på, särskilt denna årstid då väglaget är under all kritik. Ser verkligen fram mot när detta är klart och sträckan också kan sopsaltas - vilket lyft det kommer att bli! Bra jobbat!

 

2018-01-24 21:07   L. Olsson

Äntligen 🙂 jag är livrädd när jag cyklar på spårig/isig blandtrafik där och ska försöka undvika bli påkörd.

 

2018-01-24 14:46   Joakim Sternö

Härligt! Flera obehagliga passager på den sträckan idag.
Gjort någon beräkning på hur många sekunder KOM:en bör förbättras på sträckan? :)

Delvis relaterat, är det någon planerad uppdatering av sträckan Abrahamsberg-Brommaplan? Den är ju inte så farlig men jämfört med denna sträcka och Abrahamsberg-Stora Mossen kommer den kännas försmådd.

 

2018-01-24 13:37   Krister Isaksson

Erik, tack ändå! ;) Ja släppen är lätta att glömma men ack så viktiga för en tillgänglig och funktionell cykelinfra. Kommer man från el ska till bostäderna på södra sidan ska man ju inte behöva cykla på lokalgatan för att senare kunna angöra cykelbanan, eller behöva stanna och lyfta cykeln över kantstenen upp på cykelbanan. Det ska vara smidigt och lätt - det ska vara CYKELFLOW!

 

2018-01-24 13:19   Erik Johansson

Har berömt detta förr så du slipper det nu. :-) Vill dock nämna att jag gillar de där regelbundna släppen i cykelbanan, tycker ofta att man utesluts från cykelbanor om man inte kommer från "rätt ställe" det kan handla som en kilometer i körbanan innan det finns en uppfart på cykelbanan.

 


Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!