Sollentuna – imponerar! - Krister Isaksson | Bicycling.se

Krister Isaksson


Trafikplanerare, cykelexpert, storfiskare. Här skriver jag om cykel i stort och smått. Och givetvis lite annat!

Följ Krister på twitter: @KristerIsaksson

Etiketter

 1. > 2+1-väg
 2. > Arbetsgivare
 3. > Arkitektur
 4. > Barn
 5. > barncykel
 6. > Belysning
 7. > Bicycling
 8. > Bilhinder
 9. > Botkyrka
 10. > Broar
 11. > cargobike
 12. > Cykelbloggare
 13. > Cykelbox
 14. > Cykelfrämjandet
 15. > Cykelglädje
 16. > Cykelhjälmslag
 17. > Cykelinfrastruktur
 18. > Cykelparkering
 19. > Cykelpendling
 20. > cykelplanering
 21. > Cykelpolitik
 22. > Cykelresa
 23. > Cykelstad
 24. > Cykeltunnel
 25. > Cykelöverfart
 26. > Cykla höger vid rött
 27. > Cykla med barn
 28. > Cykla till jobbet
 29. > Cykla till skolan
 30. > Cyklande barn
 31. > Danmark
 32. > Davos
 33. > Debatt
 34. > Design
 35. > Desire lines
 36. > Drift & underhåll
 37. > Däck
 38. > Elcykel
 39. > Felanmälningssystem
 40. > Framkomlighet
 41. > Gatubantning
 42. > Groningen
 43. > Grus
 44. > Gå på cykelbanan
 45. > Gång- och cykelbana
 46. > Gästbloggare
 47. > Hinder på cykelbanan
 48. > Hinderbana
 49. > Hjälm
 50. > Hjälmlag
 51. > Holland
 52. > Humor
 53. > hållbart samhälle
 54. > Kläder
 55. > kollektivtrafik
 56. > Konfliktdesign
 57. > Konst
 58. > Köpenhamn
 59. > Lastcykel
 60. > Lådcyklar
 61. > Lånecyklar
 62. > Lövhalka
 63. > Media
 64. > Miljö
 65. > Motormännen
 66. > Nacka
 67. > Nationell cykelstrategi
 68. > Nederländerna
 69. > New York
 70. > Nollvisionen
 71. > Norra Djurgårdsstaden
 72. > Nya Slussen
 73. > Omklädningsrum
 74. > Packning
 75. > Polisen
 76. > Politik
 77. > Popup-cykelbana
 78. > Regional cykelplan
 79. > Regionala cykelstråk
 80. > Rullstolscykel
 81. > Ryggsäck
 82. > Rödljuscykling
 83. > Samhälls- och trafikplanering
 84. > Samhällsekonomin
 85. > Shimano
 86. > Självkörande fordon
 87. > Skärmar
 88. > Snabbcykelväg
 89. > Snöröjning
 90. > Sollentuna
 91. > Solna
 92. > Sopsaltning
 93. > Sportcyklist
 94. > Stadsgata
 95. > Stella Fare
 96. > Stockholm
 97. > Stockholms Handelskammare
 98. > Stolpar i cykelbanan
 99. > Svensk Cykling
 100. > Svängfest
 101. > Torkrum
 102. > Trafiklagstiftning
 103. > Trafikmaktordning
 104. > Trafikplanering
 105. > Trafikrapportör
 106. > Trafikregler
 107. > Trafiksignaler
 108. > Trafiksäkerhet
 109. > Trafikverket
 110. > Täby
 111. > Tävling
 112. > USA
 113. > Vintercykling
 114. > Vinterpendling
 115. > Vinterväghållning
 116. > VTI
 117. > Vägarbeten
 118. > Väjningsplikt
 119. > Västerbron
 120. > Växtlighet
 121. > Åland
 122. > Önskelista
 123. > Örbyleden

Sollentuna – imponerar!

14 sep 2015
av: Krister Isaksson

 

Sollentuna är en kommun norr om Stockholm med drygt 69 000 invånare. Det finns många arbetsplatsområden i kommunen och i angränsande kommuner. Förhållandevis korta avstånd och en kommun mycket lämplig för cykel och cykelpendling. Kommunen är inte känd för att på något sätt ha prioriterat cykeltrafik, är i stort sett som vilken annan kommun som helst på det området.

Men.

Något har hänt! Och det händer fort och det händer mycket. Inte bara en ny cykelplan som lovar guld och gröna skogar utan spaden är redan i backen och ännu fler saker är på gång.


Sollentuna cykelplan 2014

Här följer ett litet axplock på vad Sollentuna håller på med.

Sollentunavägen
Stora delar av Sollentunavägens cykelinfrastruktur byggs nu om enligt regional standard. Mellan Sköldvägen och Silverdal, en sträcka på nästan 4 kilometer. Lite bredare, lite rakare, separerat från gående och prioritet i många korsningspunkter. Kostnad ca 17 miljoner.


Sträckan som byggs om på Sollentunavägen


Principsektion på Sollentunavägens cykelbana


Sollentunavägen, bygget är igång! Klart 2016

Helenelunds station
Passagen för cyklister under järnvägen vid Helenelunds station är en gammal surdeg. Cykelbanan ligger uppe tillsammans med gångbanan där alla resenärer kommer till/från tågen. Alternativet har varit att försöka cykla en kortare sträcka i körbanan och kämpa med SL-bussar. Inte särskilt trevligt och mer eller mindre kaos. Nu kommer passagen att byggas om på så sätt att körbanan smalnas av till ett körfält och regleras med så kallad skyttelsignal. På körfältet som tas bort byggs en dubbelriktad cykelbana. På så sätt slipper cyklister och gående blandas på denna sträcka. Vidare kommer delar av Stupvägens gång- och cykelbana byggas om. Bland annat blir det en genomgående cykelbana vid passagen med Åkervägen.


Trångt och besvärligt uppe på gång och cykelbanan...


...särskilt när tågresenärer klivit av. Foto: Tiina Sarlin


Så 2016 kommer det att finnas en dubbelriktad cykelbana vid det röda strecket

Turebergsleden
Delar av Turebergsleden skulle asfalteras om under 2015. Då var förvaltningen mycket vaken och såg möjligheterna till att skapa en cykelbana utmed delar av Turebergsleden. En snabb utredning gjordes och nu är cykelbanan mellan Bagarbyvägen och Kronovägen i stort sett klar. På sikt kommer stråket även byggas ut/byggas om i anslutning till gamla mässområdet i samband med att området exploateras.


Turebergsleden, vy mot öster. Ny cykelbana på gång. Räcke ska upp mellan cykel och körbanan


Turebergsleden, vy mot väster. Ny cykelbana på gång. Räcke ska upp mellan cykel och körbanan

Märstastråket
Ett viktigt stråk i den regionala cykelplanen. Stråket går från kommungränsen med Upplands Väsby i norr, sedan via Stockholmsvägen – Norrvikenleden - Bagarbyvägen fram till Turebergsleden och ansluter till Sollentunavägen. En sträcka på närmare 9 kilometer. Här går kommunen till viss del från den sträcka som är utpekad i den regionala cykelplanen. I positiv bemärkelse. Istället för att stråket sicksackar sig fram genom olika bostadsområden med ständiga svängfester, cykling i blandtrafik och sidbyten planerar man nu ett långt, rakt, gent och sammanhängande stråk.


Dagens cykelinfrastruktur. Ständiga sidbyten och svängfester i tunnlar och över vägen. Smalt, ej separerat och ibland även cykling i blandtrafik.

Så här planeras det istället att bli. Rött är befintlig sträckning på Märstastråket. Den svarta linjen är det som planeras. Åtgärderna längs stråket kommer att korta av cyklisternas resväg med nästan 1 kilometer, från 9 kilomter till 8. Till detta kommer även korsningsåtgärder där cykel får prioritet. Det handlar alltså om stora restidsvinster.


Genare sträckning av Märstastråket vid Rotebro


Genare sträckning av Märstastråket vid Häggvik

Sen har vi något riktigt spännande. En ny cykelförbindelse över Häggvikstrafikplats. Det var ju inte något som Trafikverket brydde sig om när trafikplatsen nyligen byggdes om. Så för att få till ett gent och sammanhängande stråk krävs nu en ny förbindelse. Så här kan den bli - kanske är det "Sollentunaslangen" vi ser födas:

Häggviks trafikplats. Är det "Sollentunaslangen" vi har att se fram mot?

Stråket får bra kontakt med flertalet av pendeltågsstationerna i kommunen samt flertalet av de stora arbetsplatsområdena. Genom ändringen av stråket underlättas även anslutningen till Kista, ett av landets största arbetsplatsområden.

Så om några år, när både Sollentunavägen och Märstastråket är utbyggt, kommer det finnas ett sammanhängande och bra utformat nord-sydligt stråk genom hela Sollentuna. Imponerande minst sagt.

Men det slutar inte här. Kommunen arbetar inte bara med att investera och bygga nytt utan förstår också vikten av att ha bra drift och underhåll av sina cykelvägar.

Sopsaltning
Därför har man börjat sopsalta delar av sitt cykelvägnät. Förra året började kommunen att sopsalta delar av sitt primära cykelvägnät för att skapa en säker och bra framkomlighet vintertid.


Sopsaltning i Sollentuna. Foto: Sollentuna kommun


Stråk som sopsaltas. Bild: Sollentuna kommun

Bilhinder
Kommunen arbetar även med att se över alla så kallade bilhinder i kommunen. En inventering av samtliga hinder har genomförts och kommunen går nu igenom vilka av alla dessa hinder som absolut är nödvändiga och vilka som kan tas bort. Inventeringen visar nämligen att alla dessa hinder har genom åren placerats ut lite hur som helst och ingen dokumentation finns var och varför de ställts ut. Men kommunen slutar inte där. För att se till att ev. hinder som verkligen behövs inte ska vara till besvär för cykeltrafiken testas nu ett cykelanpassat bilhinder.


Betonggrisar - utgör såväl fara som framkomlighetsproblem för cykeltrafiken


Nu finns där istället eftergivliga pollare. Säkrare och bättre framkomlighet

Så kommunen arbetar på alla nivåer, stort som smått, vilket är helt avgörande för att skapa bra förutsättningar för cykeltrafiken. Kort sagt, jag är imponerad över kommunens arbete med cykel. En handlingskraftig och kompetent förvaltning och en tydlig politik visar att det går. Om man vill.

Så, är Sollentuna på väg att bli Stockholms läns bästa cykelkommun?

 

Relaterade inlägg:

 

 

Kategorier:
Cykelkultur 

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet tjugofem med siffror i fältet här


Kommentarer


2015-09-24 11:48   Christoffer J

Jättekul med storsatsningen! Ett samanhållet Märstastråk med bättre korsningar över bilvägar är verkligen önskat av mig. Däremot blev det lite otydligt för mig om och i så fall hur Märstastråket ska hänga ihop med den nya fina ombyggda cykelvägen mellan Tureberg och Silverdal.

Vet inte var du hittat informationen om detta för på kommunens hemsida lyser den med sin frånvaro vad jag kan se.

En sak som jag är tveksam till är sopsaltning. Bilar är numera rejält rostskyddade när de säljs i Sverige men jag tror inte att det görs på cyklar. Jag vill inte att min nya elcykel ska rosta sönder på en vinter eller två när det är en rätt stor investering (typiskt 10-30.000 kr).
http://www.unt.se/start/saltet-delar-vintercyklisterna-3632700.aspx
Personligen kör jag i så fall hellre med dubbdäck och åker kollektivt de värsta dagarna.

 

2015-09-16 21:29   Krister Isaksson

Lisa, verkligen! Det behöver inte vara den största, den med störst ekonomi eller personella resurser. Det går att vara mindre, att prioritera, att våga, att vara kunnig. Jag hoppas verkligen de får alla nödvändiga förutsättningar och att de klarar av sin målsättning.

 

2015-09-16 21:00   Lisa Kjellberg

Det ÄR imponerande att se en kranskommun tar plats på " the cutting edge"!!!

 

2015-09-15 16:43   Björn

Fel av mig. Cykelstrada skall det vara inte Cycling Super Highway som är ett annat modeord mest använt i Londons sykelplanering tror jag.

 

2015-09-15 14:58   Björn

Det goda exemplet är extremt viktigt för att förändra politikers och förvaltningars invanda tankesätt. Hoppas Sollentunas exempel lyfts fram i media så mycket som möjligt. Tyvärr får vi nog inte så många politiker och tjänstemän att åka på studieresa till Holland och Danmark och då är det viktigt att det finns goda exempel i närområdet.

Nån, kanske cykelfrämjandet, borde instifta pris till bästa respektive sämsta cykelkommun och ge priserna till Sollentuna respektive Solna.

Jag väntar med spänning på den s.k. Cycling superhighway till stan som Täby och Danderyd lanserade för 5 år sedan skall bli verklighet.
Man kan väl inte tro att det bara snack och ingen verkstad .......

 

2015-09-15 11:34   Jonas

HejaHeja! Föredömligt Sollentuna, hoppas att detta inspirerar andra, kringliggande kommuner (jag tittar på er: Vallentuna, Österskär, Täby, Danderyd)

 

2015-09-15 09:30   Krister Isaksson

Trafikistan.se, ja visst blir det tydligt, så tydligt. Det jag verkligen gillar är att de jobbar på alla nivåer, stort som smått. De är snabba att omsätta planer till verklighet. De är vakna och passar på när tillfälle dyker upp. De har koll på grundläggande villkor för cykeltrafiken och accepterar inte "idiotdragningen" av det regionala cykelstråket utan drar helt enkelt om det - rakt, gent och sammanhängande. Tilll fördel för CYKELTRAFIKEN! De som vill cykla sicksack kan ju fortsätta göra det.
Verkligen roligt och jag önskar dem lycka till i fortsättningen, det kan nog behövas, inte alltid lätt att gå mot strömmen.

Min blogg som startsida, ja kanske det! ;)

 

2015-09-15 08:57   Trafikistan.se

Underbar läsning! Det går om man vill. När man ser sådant blir det allt tydligare vilka som inte vill, eller bara låtsas vilja. Ett stort Gilla! till Sollentuna.

(Det är nästan så man tror att deras trafik- och fastighetskontor använder din blogg som startsida.)

 

2015-09-15 06:45   Mia

Så roligt att läsa. En inte särskilt stor kommun som satsar och visar att det är möjligt att på kort tid göra det avsevärt bättre för cyklister. Och inga småsaker utan sådana saker som har verklig betydelse för oss som cyklar. Tänk om Märstastråket byggs som planeras, 1 km kortare! Det är ju helt fantastiskt. Och tänk om kommunen får ordning på alla dessa eländiga bilhinder! De är så otroligt irriterande, möter ett antal sådana varje dag och är så trött på hur slarvigt och nonchalant kommuner utformar och placerar ut dem. 

Vilken otrolig kontrast detta är till Solna och Sundbyberg som satsar 1 resp 5 miljoner på cykel! 

 

2015-09-15 06:01   Krister Isaksson

Peter, ja det blir inte tydligare än så, Solna är ett mycket sorgligt kapitel för de som cyklar i länet. Och någon ljusning är ju inte i sikte, inte på långa vägar...

 

2015-09-15 05:58   Krister Isaksson

Bengt, för att restid och framkomlighet är viktig för många cyklister. Men om man inte vill cykla där kan man ju själv välja annan väg. Tex så är det ju möjligt att på Märstastråket cykla den röda sträckningen istället för den svarta som visas i kartbilderna ovan.

 

2015-09-14 21:41   Franz

Heja Sollentuna! Det är även min favoritkommun på jobbpendlingen. Synd bara att det är så liten bit av min väg.

 

2015-09-14 18:38   Peter

Sollentuna är helt klart min favoritkommun på väg till och från jobbet, genomtänkta och underhållna banor. Gränsen mot Solna längs E4:an är nästan komisk på vintern när man på samma cykelbana plötsligt kör upp i i snödriva och cykelbanan inte längre syns vet man att man kommit till Solna

 

2015-09-14 12:57   Bengt

Bra. Fast värför läggs så mycket av cykelvägarna intill den viktigaste buller- och föroreningskällan?

 

2015-09-14 12:57   felix reychman

Wow!
Så det går alltså...

 

2015-09-14 11:26   Robin

Hatten av!

 

2015-09-14 10:45   Krister Isaksson

Petter_P, exakt. En bra och kompetent förvaltning (tjänstemän) och en tydlig politik som ser till att pengar finns och nödvändiga prioriteringar görs.

 

2015-09-14 10:39   Petter_P

Kul med goda nyheter, bra jobbat Sollentuna!

Extra kul att man visar att det går att förbättra snabbt - om man vill.

 


Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!