TrafikMAKTordningen i bild. - Magnus Lagher | Bicycling.se

Magnus Lagher


Velonavia – Velo, fr. franskans vélo, cykel. Nav är ursprungligen den centrala delen av hjulet. Idag används även nav i betydelsen centralpunkt, t.ex. i nätverk av olika slag. Velonavia, leker lite med ordet Scandinavia, och anspelar på en fiktiv plats . En plats, en punkt med cykeln i centrum. Svenska akademien, har ett valspråk; ”Snille och smak”, Velonavias skulle kunna vara ”Nytta och Nöje”. Jag kommer skriva om cykling i stort, men kanske oftare om cykelbana, än om tävlingsbana, kanske oftare om croissanter, än om energikakor, kanske oftare, men inte alltid… Twitter Instagram Facebook

TrafikMAKTordningen i bild.

18 maj 2016
av: Magnus Lagher

Ja det heter "Lyckan", kvarteret där Transportstyrelsen(!!) har sitt huvudkontor. Den statliga myndighet som "arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. 

Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten."

Det är ganska talande att vi då vid denna statliga myndighet som enligt uppgift "arbetar med säkra transporter" får se skyltar som denna;

Det är vi som fotgängare och till viss del cyklister som ska ta hänsyn till de från det underjordiska garaget utkörande bilister!! 

Det är ju för de flesta av oss ingen nyhet hur prioriteringar ser ut i samhället, detta trots fagra ord om cykelns förträfflighet, det är vi som "oskyddade trafikanter" som ska ta hänsyn, våra behov som åsidosätts...

"Ja kör du ut med din pick-up, vi håller oss ur vägen!"

Till hyresvärden Lundbergs och Transportstyrelsen vill jag påminna om vägtrafikkungörelsens §37, punkt 1; ”Förare har dessutom väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär hans egen kurs när han kommer in på en väg:

1.Från parkeringsplats, fastighet, bensinstation eller från annat liknande område i anslutning till vägen..."

Kategorier:
Cykelkultur 

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet femtioett med siffror i fältet här


Kommentarer


2016-05-19 21:30   Magnus Lagher

Exakt Vill man vara säker ska man åka bil (även detta sarkasm)

 

2016-05-19 14:42   Cyniker

Och den där skylten är ju inte vägen för fotgängare ... Men har man inte tänkt på att en fotgängare som faller över skylten blir ett rejält hinder för biltrafiken? (Obs! sarkasm)

En villaägare i mina trakter målade vita streck som fortsättning på garageuppfarten tvärs över gång & cykelbana och skrev dessutom "UTFART" så man inte skulle kunna missa det. Suck.

"Transporter" (som i "säkra transporter") är gäl i Transportstyrelsens ögon en förkortning av "transporter medelst motorfordon med fyra eller fler hjul", eh?

 


Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!